Trösklösningar: IntelliSense I/II

Nyckelfunktioner

 

• Öka daglig produktivitet.
• Reducera spillet - branschens första sållbelastningssensor
• Förbättra kärnkvaliteten - Ny GrainCam och elektriskt justerbara rotorstyrskenor
• Minska tröttheten hos föraren
• Minska bränsleförbrukningen
• Tröskföraren kan fokusera på drivning, inmatning och tömning medan IntelliSense tar hand om urtröskning / separation och rensning.


Läs mer