Opti Grape™ System

Opti Grape™ System

 

Syftet med Opti Grape™ systemet är att ge ännu bättre kvalitet på druvprover, genom att förbättra sorteringen för MOG (Material Other Than Grape). Systemet är helintegrerat, i likhet med en druvplockare - ett sorteringsbord ovanpå varje magasin. Detta möjliggör rensning av varianter av röda druvor från 3 till 5 gånger bättre viktsmässigt för MOG, jämfört med SOCMA druvplockare. Systemets första nivå består av en försorterare med syfte att sprida grödan och välja druvklasar som ska placeras i druvplockaren. Som ett resultat av detta passerar endast frukt och MOG genom frånskiljarvalsarna som rensas och endast druvklasar placeras i druvplockningsprocessen, vilket betyder färre druvor i druvplockaren och mindre druvsaft produceras. Sedan baseras frånskiljningskonceptet på en luftkuddeyta och druvorna, som är runda, rullar på blåsytan, men allt MOG (oberoende av form och storlek) blåses bort från magasinets kant (stjälkar, bladstycken, trä, men även torra, mögliga och ruttnade druvor). Detta påverkar på ett positivt sätt örtsmaken hos det vin som produceras och ger förbättrad kemisk homogenitet hos de druvor som skördats, särskilt under de svåra mognadsstadierna hos vinodlingen. Systemet är tillgängligt på 9040MA/LA, 9060LA, 9080LA.


Läs mer

 

Autopilot™, Autosense™, CenterPoint™, EZ-Guide®, EZ-Steer™, EZ-Remote™, EZ-Pilot™, Field-IQ™, OnPath®, TrueTracker™, TrueGuide™,T2™ och T3™ är varumärken som tillhör Trimble® Navigation Limited och är registrerade hos United States Patent and Trademark Office och i andra länder.


Läs mer


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp