Presslösningar: TS-haltsmätning

Nyckelfunktioner

 

• Optimera balkvaliteten.
• Minska mängden förstörd / skadad skörd på grund av för våt gröda.
• Förstår det relativa fodervärdet i skörden i bal för bal.


Läs mer