Presslösningar: Bal gröd-ID

Nyckelfunktioner

 

• Registrera information om varje bal, inklusive vikt, TS-halt, datum och tid samt GPS-placering.
• Säkerställ jämnhet och noggrannhet genom att skanna balarna för detaljerad information.


Läs mer


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp