Integrerad styrning: SmartSteer™

KÖR EFTER GRÖDAN FÖR BÄSTA PRECISION

Galleri

SmartSteer™ System

NÄSTA STEG PÅ VÄGEN MOT STYRNING

SmartSteerTM systemet skannar av kanten mellan den slagna och icke slagna grödan med ett laseröga. Det genererar en exakt linje av ej slagen gröda, detta skickar signaler till styrningssystemet för att följa denna exakta linje. SmartSteerTM systemet för grödföljning garanterar automatiskt att skärbordet alltid är fullt, ända ut till kanten. Det är perfekt vid dammiga förhållanden eller vid skörd på natten. SmartSteerTM grödkantsstyrning är designat för att öka din effektivitet och produktivtet i skörden. Förarna kan koncentrera sig på andra funktioner hos tröskan för att bibehålla maximal prestanda.


Läs mer

Tillgänglig för fabriksmontering

Det mest avancerade systemet är tillgängligt på CX Elevation och CR tröskorna, eftersom förarna kan ställa in laserskannern för att upptäcka grödans kant antingen på höger eller vänster sida tack vare enkla reglage i hytten. På CX5000 och CX6000 serierna finns funktionen endast på vänster sida. Eftersom SmartSteerTM är placerat på själva tröskan, är det helt kompatibelt med alla typer av skärbord, vilket ger dig optimal noggrannhet med flexibilitet som standard.


Läs mer

 

Autopilot™, Autosense™, CenterPoint™, EZ-Guide®, EZ-Steer™, EZ-Remote™, EZ-Pilot™, Field-IQ™, OnPath®, TrueTracker™, TrueGuide™,T2™ och T3™ är varumärken som tillhör Trimble® Navigation Limited och är registrerade hos United States Patent and Trademark Office och i andra länder.


Läs mer


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp