Trimble WM Drain

Galleri

Nyckelfunktioner

 

• Avlägsna överflödigt vatten från fältet och minska stressen hos plantorna.
• Minska markpackningen och minimera jorderosionen.
• Använd alla typer av dräneringsplog; självgående, bogserad, kedja, eller hjulkedjegrävare, scraper eller annat redskap för hantering av vatten.


Läs mer