PLM® ISOBUS Task Controller

REGLERSYSTEM FÖR TILLFÖRSEL: HANTERING AV TILLFÖRSEL FÖR MAXIMAL PRODUKTION

Galleri

PLM® ISOBUS Task Controller

PLM® HANTERING AV GRÖDA

För att få ut mesta möjliga av varje kvadratmeter åkermark finns det ett antal olika lösningar för grödeshantering. Med variabel mängd och sektionskontroll kan du maximera avkastning och minska dyrbara överlappningar och mistor. Övervakning av avkastning, som finns tillgängligt på skördetröskor och foderhackar, innebär att du kan se hur produktiva dina fält är och, i kombination med PLM program, kan du vidta åtgärder i områden med lägre avkastning. Avancerad teknik för övervakning av fukthalt möjliggör exakt mängd tillsatser vid arbete med foderhack, balpress eller skördetröska och det ger dessutom möjlighet att exakt beräkna torkkostnader.


Läs mer

PLM ISO TASK CONTROLLER

Det går att kontrollera en blandad maskinpark med ISOBUS kompatibla redskap med den integrerade New Holland IntelliView™ IV skärmen.

• Skicka kommandon till ett ISOBUS-kompatibelt redskap för att modifiera dess åtgärder baserat på GPS-positionering.
• Automatiskt koppla på/stänga av sättarsektioner.
• Förhindra överlappning av utsäde och gödsel.
• Styr mängden tillsats med karta över inställningar.
• Kartlägg och logga jobbdatum.
• En lösning med en skärm på New Holland utrustning för att använda viktiga traktorfunktioner, autostyrning och kontroll av en blandad maskinpark med redskap.


Läs mer

 

Autopilot™, Autosense™, CenterPoint™, EZ-Guide®, EZ-Steer™, EZ-Remote™, EZ-Pilot™, Field-IQ™, OnPath®, TrueTracker™, TrueGuide™,T2™ och T3™ är varumärken som tillhör Trimble® Navigation Limited och är registrerade hos United States Patent and Trademark Office och i andra länder.


Läs mer


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp