PLM ISOBUS: Universell skärm (UT) och Task Controller

REGLERSYSTEM FÖR TILLFÖRSEL: HANTERING AV TILLFÖRSEL FÖR MAXIMAL PRODUKTION

Galleri

PLM® ISOBUS Task Controller

PLM ISOBUS Universal Terminal

Den universella ISOBUS skärmen kan användas för att hantera en stor mängd redskap inklusive pressar och växtskyddssprutor. En skärm styr alla användningsområden. Genom att använda en skärm kan du växla snabbt mellan uppgifter ännu snabbare och förbättra den totala visualiteten.


Läs mer

PLM ISOBUS Task Controller

ISOBUS Task Controller skickar kommandon till ett ISOBUS kompatibelt redskap för att detta ska modifiera sina aktiviteter baserat på GPS-position.
Automatiskt till- och frånslag för sektioner vid sättning. Förebygger överlappning med utsäde och gödning.
Styr doser/givor efter tilldelningskartor.
Kartlägger och loggar jobbdata.
Lösning med en skärm för New Holland redskap för att köra viktiga traktorfunktioner, autostyrning och styrning av redskap med olika varumärken.


Läs mer

 

Autopilot™, Autosense™, CenterPoint™, EZ-Guide®, EZ-Steer™, EZ-Remote™, EZ-Pilot™, Field-IQ™, OnPath®, TrueTracker™, TrueGuide™,T2™ och T3™ är varumärken som tillhör Trimble® Navigation Limited och är registrerade hos United States Patent and Trademark Office och i andra länder.


Läs mer