Gödselhantering

Reglersystem för tillförsel: hantering av tillförsel för maximal produktion

Galleri

Nyckelfunktioner

 

• Övervaka och styr spridning av vätskor på ett exakt sätt, spara kostnader för insatsvaror och följ miljömässiga regelverk.
• Kartlägg noggrant spridning av fastgödsel under gång.


Läs mer


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp