Gödselhantering

Reglersystem för tillförsel: hantering av tillförsel för maximal produktion

Galleri

Hantering av gödsel

Stallgödselhantering

Att sprida avfallsbaserade näringsämnen kan hjälpa dig att odla mer, samtidigt som kostnaderna för gödning sänks och miljön skyddas. Det är viktigt att gödsel sprids i ett område där det accepteras och att det inte sprids där det är förbjudet. Hantering av gödsel med hjälp av FM-750 kommer att registrera var du sprider gödseln och hålla koll på näringsämnena som har spridits på din gård.


Läs mer

Spridning av flytande material

• Övervaka exakt och styr spridningen av flytgödsel, spara kostnader för insatsvaror och följ miljömässiga regelverk.
• Skapa tillförselkartor och variera dosen beroende på egenskaper hos jord och gödsel.
• Säkerställ att gödseln sprids på rätt plats och inte där det är förbjudet att sprida.
• Spåra tillförda näringsämnen och håll koll på var du spridit gödseln.


Läs mer

Spridning av fastgödsel

• Använd FM-750TM skärmen för att hjälpa dig att kartlägga och tillföra rätt mängd vid spridning.
• Säkerställ att gödseln tillförs i rätt områden och inte där det inte är tillåtet.
• Spåra tillförda näringsämnen och registrera vad du sprider gödseln.


Läs mer

 

Autopilot™, Autosense™, CenterPoint™, EZ-Guide®, EZ-Steer™, EZ-Remote™, EZ-Pilot™, Field-IQ™, OnPath®, TrueTracker™, TrueGuide™,T2™ och T3™ är varumärken som tillhör Trimble® Navigation Limited och är registrerade hos United States Patent and Trademark Office och i andra länder.


Läs mer


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp