PLM RTK+ (PLM Connect RTK)

Galleri

PLM Connect RTK

PLM RTK+

PLM RTK+ är mobiltelefonslevererad RTK korrektionssignal och är tillgänglig för lantbrukare i USA och Kanada genom en prenumeration som tecknas hos en New Holland återförsäljare.
Signalen är tillgänglig och jämn med en noggrannhet under 2,5 cm oavsett var inom nätverket man befinner sig.
PLM RTK+ är kompatibel med både PLM Connect och konkurrerande modem utan behov av basstation.


Läs mer

RTK Fill

RTK Fill är en service som ger fortsatt funktion hos Cygnus-A mottagaren i upp till 20 minuter när RTK korrektionen avbryts på grund av förlorad mobiltäckning eller annan typ av avbrott.
När en aktiv prenumeration av RTK Fill är närvarande, kommer mottagaren att gradvis gå över till att använda PLM 2 korrektionssignal för en fortsatt funktion i upp till 20 minuter, och bibehåller PLM 2 korrektionsnoggrannhet på +/- 5 cm under avbrottet.


Läs mer

 

Autopilot™, Autosense™, CenterPoint™, EZ-Guide®, EZ-Steer™, EZ-Remote™, EZ-Pilot™, Field-IQ™, OnPath®, TrueTracker™, TrueGuide™,T2™ och T3™ är varumärken som tillhör Trimble® Navigation Limited och är registrerade hos United States Patent and Trademark Office och i andra länder.


Läs mer


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp