PLM 2

Galleri

PLM 2

 

• PLM 1 och PLM 2 satellitlevererade korrektionssignaler är tillgängliga endast via New Holland återförsäljare.
• Dessa korrektionssignaler är specifikt för användning av PLM Cygnus-A mottagaren, och ger ett förenklat val av korrektionssignal.
• PLM 2 använder både GPS och GLONASS konstellationer för att beräkna en korrigerad position.


Läs mer