What's App

Grain Loss Calculator

Använd denna app för att beräkna spillet vid tröskning så att du på ett optimalt sätt kan göra inställningar på din tröska.

Ta reda på ditt spill, det går snabbt och lätt! Följ bara dessa steg:

1. Knappa in varumärke, skärbord och sållbredd för din tröska.
2. Välj den gröda du tröskar; välj mellan mer än 30 olika grödor och ange den relativa skörden.
3. Knappa in antalet kärnor som du räknat på marken i ett begränsat område.

Appen kommer omedelbart att beräkna ditt spill. Resultatet visas i procent och kilogram per hektar.PLM KALKYLATOR FÖR KOSTNADSBERÄKNING

Denna kalkylator ger en uppskattning av kostnadsbesparingar och fördelar med högre avkastning, genom användning av New Hollands lösningar för precisionslantbruk.New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp