What's App

MYNEWHOLLAND-appen

MYNEWHOLLAND är din nyckel till en förbättrad effektivitet och till den smarta bundsförvanten för New Holland-lantbrukare. Du får all funktionalitet hos MYNEWHOLLAND oavsett var och när du behöver den.
Appen ger dig åtkomst till en rad tjänster: du kan registrera din utrustning, koppla den till din återförsäljare på mindre än en minut och upptäcka erbjudanden, videofilmer och handböcker för din maskinpark!
Du kan begära en aktiv support med ett klick och New Holland kundcenter hjälper dig och din återförsäljare att övervaka processen och underrättar dig genom uppdateringar i realtid. Viktiga telematikdata för uppkopplade maskiner visas för att kontrollera ditt arbete och maskinens status, även om du inte är ute i fält.
Värdefulla resurser, utbildningsmaterial, upplåsningar och abonnemang för dina PLM-enheter (Precision Land Management) står till ditt förfogande.Grain Loss Calculator

Använd denna app för att beräkna spillet vid tröskning så att du på ett optimalt sätt kan göra inställningar på din tröska.

Ta reda på ditt spill, det går snabbt och lätt! Följ bara dessa steg:

1. Knappa in varumärke, skärbord och sållbredd för din tröska.
2. Välj den gröda du tröskar; välj mellan mer än 30 olika grödor och ange den relativa skörden.
3. Knappa in antalet kärnor som du räknat på marken i ett begränsat område.

Appen kommer omedelbart att beräkna ditt spill. Resultatet visas i procent och kilogram per hektar.