Småbals-, Storbals- och Rundbalspressar ROLL-BELT

ÄNDRA DITT SÄTT ATT PRESSA BALAR

ROLL-BELT

Nya Roll-Belt. Ändra ditt sätt att pressa balar.

New Holland har varit främst inom Roll-Belt balpressbranschen i över 25 år och har introducerat en serie banbrytande nyheter som revolutionerade sättet på hur balpressar med variabel kammare fungerar idag. Över 235 000 Roll-Belt balpressar arbetar runtom i världen i lantbrukares och entreprenörers experthänder för att ta hem skörden. Den senaste generationen är avsedd för att omdefiniera rundbalning med avancerad Roll-Belt-teknik som kan förbättra kapaciteten med upp till 20 % och densiteten med upp till 5 %. Utöver det kan förare välja mellan balstorlekarna 150 cm eller 180 cm för att passa deras personliga krav. Roll-Belt balpress väcker även uppseende med sin distinkta design som gör att den ligger i särklass ifråga om pressning.


Läs mer

Enastående kapacitet

Tänk dig en variabel kammarproduktivitet. Tänk dig New Holland Roll-Belt-balpress. Kapaciteten har ökats med upp till 20 % tack vare den nykonstruerade pickupen. Tänk att du kan pressa varje fält 20 % snabbare eller göra 20 % mer jobb varje dag! Den högre kapaciteten innebär att mer gröda kan pressas under optimala förhållanden. Valsen som underlättar matningen gör allt detta möjligt genom att på effektivare sätt kanalisera grödan in i rotorn. Ytterligare sekunder har dragits av från de redan imponerande bindningstiderna så att du ännu snabbare kan börja pressa igen.


Läs mer

Balkvalitet

Roll-Belt garanterar den högsta balkvaliteten. Alltid. Täthetsgivare på båda sidorna av kammaren bibehåller en jämn täthet och förarna kan välja hur tjock kärnan ska vara. Mjukare kärnor är perfekta för en lätt matning och när balen måste ”andas” medan en hårdare kärna görs för utmärkta förvarings- och hanteringsegenskaper. De ändlösa remmarna styrs av ett nätverk givare för att garantera att de endast expanderar när önskad täthet har uppnåtts och de kompakta balarna motstår lätt en omfattande hantering. En jämn bindning avslutar dessutom packningen.


Läs mer

Enkelt ägande

Roll-Belt balpress är till för fältet och effektiva service- och underhållsarbeten betyder att balpressen tillbringar mer tid på fältet för pressning i stället för att serviceras. De främre skärmarna gör att föraren har ett obehindrat tillträde till alla servicepunkter och rörliga delar för att hålla balpressen i toppform. Alla servicepunkter kan nås från marken och ytterligare nätförvaring ökar balpressens autonomi.


Läs mer

Absolut balningsglädje

Förarna njuter av långa pressningsdagar eftersom balpressen Roll-Belt har konstruerats med tanke på detta. IntelliBale™-tekniken gör att balpressen kan kontrollera traktorns framåtgående rörelse: stannar den när den är klar att binda en bal, lyfter och stänger bakluckan när balen har stötts ut och ger sedan en signal för att fortsätta balningen. Teknik med sänkbart golv som kan aktiveras från hytten, tillsammans med täthetskontroller som både ökar produktiviteten och minskar ansträngningar för föraren. Den alternativa hydrauliska reverseringen av rotorn underlättar arbetet med pressningen.


Läs mer


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp