Småbals-, Storbals- och Rundbalspressar BIGBALER PLUS

TÄTHET

Perfekt formade, täta balar som standard

Täthet är ett måste när det gäller att producera stora balar. Vare sig de är halmbalar med en förbättrad denistet för biomassa, tätt packade ensilagebalar med förbättrade jäsningsegenskaper eller helt enkelt balar som tar upp mindre utrymme för enklare lagring eller transport, är tätheten i centrum för storbalarnas förträfflighet. Det klassledande detekteringssystemet SmartFill™ för flöde garanterar att grödan matas på ett jämnt sätt och den starka, förstärkta självbärande karossen, framtagen i förstärkt stål, garanterar hållbarhet, säsong efter säsong.


Läs mer

Intuitiv täthetskontroll

Tätheten hos balarna övervakas kontinuerligt av en tresidig täthetskontroll. Detta system kombinerar sensorns avläsningar från de färdiga balarna, med kontinuerlig övervakning av belastningen på kolven. Om den förändras, ändras även balens täthet och det hydrauliska trycket på sidodörrarna och den övre kammarskenan justeras automatiskt för att återställa en enhetlig balproduktion.


Läs mer

Hög kolvhastighet för bättre produktion

• Den kraftiga växellådan har ökat kolvhastigheten med 14 % till 48 slag per minut
• Den kraftiga kolven har väsentligt förbättrat produktionen och möjliggör högre körhastigheter
• Kolven på Plus-modeller är ännu mer hållbar och har förstärkts för att leverera en 50 % längre livslängd


Läs mer

Branschledande förkomprimeringsteknik

• BigBaler klassledande förkomprimeringskammare bildar en enhetlig tät massa innan den överförs till balkammaren
• Stuffer-gaffeln accelererar grödan och levererar den från rotorn eller mataren in i kammaren och fyller den jämnt, tills önskad täthet uppnås
• En körsensor aktiverar sedan den C-formade transportören som tar grödan in i balkammaren
• Föraren ställer in tätheten på skärmen IntelliView™ i hytten


Läs mer

Överföra effekt och tillförlitlighet

• BigBaler:ns växellåda har avsevärt förstärkts för att garantera en ökning av kapaciteten med 20 %
• Svänghjulet med stor diameter, upp till 800 mm på BigBaler 1290, har ökat energin med upp till 48 % för att kompensera ojämna strängar så ingen minskning av körhastigheten sker
• Dessutom har en direkt drivteknik använts så 100 % av kraften överförs till kolven för oöverträffad balningseffektivitet


Läs mer

Epoken av intelligenta balpressar

• Den klassledande SmartFill™ balriktningssensorn ser till att varje bal är helt enhetlig
• Ett nätverk av sensorer är placerade vid ingången till förkomprimeringskammaren och registrerar intaget av gröda
• Om ett ojämnt intagav gröda detekteras, informeras föraren via skärmen IntelliView™ att han/hon ska köra antingen mer till höger eller till vänster om strängen, för att bibehålla en jämn matning


Läs mer


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp