Småbals-, Storbals- och Rundbalspressar BIGBALER PLUS

MAXISWEEP™ PICKUP OCH MATNING

Pressa fälten med hög hastighet

Pickup-funktionen är kanske den viktigaste delen i din BigBaler. New Holland har helt konstruerat om MaxiSweep™ pickup för en oslagbar insamlingsprestanda. Två olika bredder finns, den extra breda på 2,35 m är perfekt för bredare halmsträngar från dagens högkapacitets skördetröskor och standardbredden på 1,96 m är det idealiska valet för ensilage. Kraftiga spolpinnar på CropCutter™ på 6 mm har utformats för att öka varaktigheten vid arbete på ojämn, stenig mark.


Läs mer

En ”S”-formad fördel

MaxiSweep™ sidoskydd för pickup har en bestämd ”S”-form för att alltid bibehålla ett mjukt flöde av grödan och för att förhindra att gröda fastnar som tidigare innebar ett totalstopp av balpressen. Vid arbete i tungt ensilage och för att ta snäva kurvor i strängar, håller den här tekniken dig på spåret. Ytterligare flänsar har lagts till på kanten på pickupens sidoskärmar för att hjälpa de sista pinnarna så att all gröda säkert når balpressen.


Läs mer

Bibehålla kontakten med grödan

• Fjäderbelastat flytsystem med fjädring för pickupen justeras med en enkel justeringsplatta för att ge rätt mängd vertikal rörelse så att pickupen bibehåller en kontakt med marken
• På grov, ojämn mark, betyder en reaktiv inställning att pickupen snabbt kan anpassas till en ojämn markprofil


Läs mer

Jämnt flöde på grödan. Garanterat.

Valsens vindskydd roterar kontinuerligt för att garantera ett jämnt flöde av grödan in i balpressen och eliminerar störningar som kan leda till förlust av gröda eller luftfickor som påverkar tätheten för att öka grödans bearbetning.


Läs mer

Bästa matningsprestanda

• En helt ny matningsteknik har utvecklats som gett en väsentlig förbättring av balpressens effektivitet
• Två motroterande skruvar av typ undershot och overshot riktar och blandar grödan för att garantera samma bredd som rotorn eller mataren
• Effektiv produktion har ytterligare förbättrats med tillägget av en matarvals som riktar grödan in i rotorn eller mataren för att alltid bibehålla ett konstant flöde på grödan


Läs mer

Det flexibla pickuphjulet

• Justeringen av pickupens höjd görs lätt med ett kraftigt stift
• Dessa hjul kan lätt monteras utan några verktyg
• För transport kan du välja att ta bort hjulet eller både hjulet och hållaren, beroende på transportbredden som krävs


Läs mer


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp