Småbals-, Storbals- och Rundbalspressar BIGBALER PLUS

INTELLICRUISE™-SYSTEM

IntelliCruise™-system. Optimerad kapacitet. Maximal likformighet.

IntelliCruise™-funktionen styr traktorns hastighet via tekniken ISOBUS klass III, vilket ökar produktiviteten, förbättrar förarkomforten, förbättrar bränslebesparingar och optimerar matningshastigheten i varierande fält- och skördeförhållanden. IntelliCruise-systemet har två driftslägen.
• IntelliCruise™-teknik möjliggör
• Upp till 9 % högre produktion
• Upp till 4 % bränslebesparing
• Minskad ansträngning för föraren

Charge Control
I Charge Control, som endast finns på CropCutter™-modeller, anpassas traktorns hastighet för att uppnå en optimal kapacitet genom att använda sensorer som mäter både genomströmningen av gröda som matas in i stufferns matarkanalen och tiden det tar att fylla den för att säkerställa att en optimal körhastighet bibehålls.

Slice Control
Slice Control tillgängligt på både på standard- och CropCutter-modeller, anpassas traktorns hastighet efter balens skivjocklek och systemet kommer att sträva efter att få den exakta mängden skivor som definieras av föraren.


Läs mer


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp