Småbals-, Storbals- och Rundbalspressar BIGBALER PLUS

BIGBALER PLUS

Professionell balpress från New Holland

New Holland har varit ledande inom 4- kantspressning sedan 25 år tillbaka. Introducerat en rad pionjära egenskaper som revolutionerat pressningen runt om i världen. Optimal pressning är garanterad i alla grödor och gårdar. Hö och foderproduktion, maskinstationer biomassaindustrin och vanliga jordbruk. Den nya Plus modellen har 80 cm längre balkammare och levererar konstant ”bäst i klass” kvalitet med upp till 10 % högre densitet.


Läs mer

BigBalerns konstruktion

Dagens BigBaler har genomgått ett omfattande testprogram i nästan alla grödor och möjliga förhållanden över hela världen. Vi har ansträngt oss för att utnyttja det mesta av varje funktion så att du kan lita på din BigBaler för en optimal produktivitet.


Läs mer

BigBaler: det bästa valet

BigBaler-sortimentet med fyra modeller gör att du kan välja den balpress som är rätt för din verksamhet. Sortimentet går från standardmodellen på 80x70 cm fram till den största modellen på 120x90 cm. Du kan även specificera grödans bearbetningsmetod, standard, Packer Cutter eller CropCutter™.


Läs mer

Välj Plus för dina balningsarbeten

De nya Plus-modellerna tar BigBaler-sortimentet till en helt ny produktivitets- och effektivitetsnivå. Dra fördel av följande egenskaper
• 10% högre densitet
• Konsistent dagslång täthet
• Förbättrad balform
• Minskad risk för att balgarnet går av
• Balning även i de varmaste förhållandena
• Skonsammare avläggning av balen
• Lättare och mer tillgängligt underhåll
• Lättare rengöring


Läs mer


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp