VARIFEED™ SPANNMÅLSSKÄRBORDSkördetröskor

Varifeed™ Spannmålsskärbord

Aktiv knivrörelse

Flexibilitet är viktigt när det gäller skörd. Det är därför som Varifeed gör att förarna omedelbart kan agera för att ändra villkoren efter grödan. Hur? Det är viktigt: de kan justera positionen på knivarna under skörden, som gör att de på bästa sätt kan använda 575 mm av justeringen framåt/bakåt. Om det inte räcker behöver du aldrig oroa dig för sätta i tidskrävande plattformsplåtar igen. Välj på enkelt sätt din knivposition från hytten, se hur knivbalken skjuts fram och kör iväg.


Läs mer

Robust inmatningsskruven med stor diameter

Inmatningsskruven med stor diameter på 660 mm har ett robust, förstärkt utförande så att du lätt kan bearbeta höga volymer av grödor som ibland ger avskavning. Det internationella fälttestprogrammet garanterar att alla komponenter kan stå emot de besvärligaste förhållanden. De spiralformade indragbara inmatningspinnarna över skruvens hela längd underlättar en jämn inmatning som effektivt levererar material till inmatningselevatorn, precis där skärbordet slutar.


Läs mer

Enorm skärbordsprestanda: 12,5 meters Varifeed™-skärbord

För att leverera bästa möjliga skördeeffektivitet på dagens allt större fält så kommer Varifeed™-skärbordet på 12,5 meter att bli det självklara valet. Skärbordet passar utmärkt för arbete med CTF (fasta körspår) och dess konstruktion ger garanterad hållfasthet och tillförlitlighet, samtidigt som den delade skruven enkelt hanterar stora mängder gröda. Drivningen med dubbla knivar i båda ändarna av skärbordet upprätthåller kraftfull snittning tvärs över hela knivbalkens bredd och bistår en perfekt viktfördelning för att uppnå en jämn stubbhöjd.


Läs mer

Automatisk höjdkontroll för skärbord

Det avancerade systemet för automatisk höjdkontroll av skärbordet finns tillgängligt i tre olika arbetslägen:
• Kompenseringsläge använder ett i förväg fastställt markkontakttryck, som bibehålls hydrauliskt, för att tillförsäkra effektiv skörd av liggande eller låg gröda. t.ex. ärtor eller bönor
• Automatisk kontroll av stubbhöjd bibehåller en förinställd stubbhöjd via sensorer på själva skördetröskan, i kombination med hydraulcylindrar för styrning av skärbordet
• Autofloat™ systemet drar nytta av en kombination av sensorer på skärbordet som säkerställer att bordet följer ojämn terräng och automatiskt justerar sin position hydrauliskt för att bibehålla likformig stubbhöjd och förhindra att skärbordet gräver ner sig i marken


Läs mer

Fullt integrerade rapsknivar

Tillvalet rapsknivar med 18 tänder skär enkelt igenom hopslingrad gröda och går snabbt och enkelt att montera på Varifeed™ skärbordet. De här knivarna drivs hydrauliskt för en förbättrad hållbarhet. Med styrning via IntelliView™ IV färgpekskärm säkerställer dessa mer effektiv rapsskörd. När de inte används kan de förvaras i det särskilda utrymmet på själva skärbordet.


Läs mer