MOTOR OCH DRIVLINA

En vinnande kombination

Alla nya skördetröskor i TC-serien drivs med en avancerad NEF 6,8 liters sexcylindrig motor som följer avgaskraven för Tier 4A. Dessa motorer har utvecklats i samarbete med FPT Industrial och har fantastisk effekt och vridmoment som är matchade med beprövad effektivitet. Viktiga funktioner omfattar ECOBlue™ Selective Catalytic Reduction (SCR) teknik. Detta efterbehandlingssystem använder en katalysator för att behandla kväveoxider i avgaserna och omvandla dem till ofarligt vatten och kväve, som båda förekommer naturligt i atmosfären. Eftersom detta system är separat från huvudmotorn ger det inte nedsatt effekt eller vridmoment och det kumulativa resultatet är förbättrad motorprestanda och bättre bränsleeffektivitet.


Läs mer

AdBlue (urea) utan problem

AdBlue (urea) är en viktig komponent i ECOBlue™ SCR-systemet. Det är en blandning av vatten och urea som tillsätts i avgaserna för att göra dem oskadliga. Du kan lagra AdBlue på lantbruket i behållare med storlek som passar dig och de finns tillgängliga från New Holland. Detta enkla system är verkligen lättanvänt. Du behöver bara fylla TC:s 72 liters AdBlue (urea)-tank varannan gång du tankar diesel.


Läs mer

Stark kraftöverföring, mångsidig transmission

Alla TC-modeller har beprövad kraftöverföring för arbete under svåra förhållanden. Den stora tröskcylindern har stor svängmassa och lagrar energi för att effektivt jämna ut toppbelastning. För att eliminera vridmomentbelastning har växellådan monterats på en kraftig dragkraftsbalk och driver slutväxlarna via två högvarvsaxlar. Modellerna TC5.80 och TC5.90 kan arbeta med 6-raders majsskärbord och kan specificeras med förstärkt kraftöverföring med två kraftuttagsaxlar: en till vänster och en till höger.


Läs mer

Mindre bredd ger förenklad körning

Körning mellan fält är nu enklare med den nya TC-serien. På modellerna med fem halmskakare har huvudaxelns balk förkortats med 47 mm för att ge minskad total transportbredd. På den nya TC4.90 modellen är transportbredden mindre än 3 m, vilket ger bättre säkerhet vid transport och minskade problem med grindar i fält och smala passager.


Läs mer

DIFFERENTIALSPÄRR FÖR SVÅRA FÖRHÅLLANDEN

Tillvalet differentialspärr, som finns tillgänglig på modellerna TC5.80 och TC5.90, kan ge väsentligt bättre produktivitet under en ibland svår säsong. Denna aktiveras från hytten och du kan köra vidare när andra måste stanna.


Läs mer

Du kan lita på hållbar kraftförsörjning

In-line kylsystemets fläkt är placerad mellan det roterande luftintaget och kylaren. Det självrensande skyddet eliminerar boss och stora partiklar, innan den kraftfulla fläkten med sju blad blåser luft genom kylaren. Systemet bidrar till att eliminera igensättning av kylaren, håller motorrummet rent och ger optimal kylning under alla förhållanden.


Läs mer


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp