UPTIME SOLUTIONS​

Våra kunniga tekniker analyserar specifika problemtriggers, felkoder och driftsparametrar och genomför nödvändiga korrigeringar

Aktiva analytiska triggers övervakas dygnet runt med hjälp av data från MyPLM®Connect. Om ett problem identifieras, skickar systemet proaktivt en varning till återförsäljarna med den korrigerande åtgärden. Om en New Holland-återförsäljare upptäcker ett potentiellt fel, kan de kontrollera reservdelarnas tillgänglighet och förbereda servicen i fält, när det passar kunden.


Läs mer

Assistans vid haverier

Om det otänkbara händer när du befinner dig mitt i skördearbetet och din skördetröska stannar, måste du komma igång igen så snabbt som möjligt. Och det är här New Holland kommer till undsättning. Om du har ett haveri, garanterar vi att inleda vår assistansprocess och hitta en lösning. Det är vårt löfte till dig.


Läs mer

Optimerad reservdelstillgänglighet. När och var du behöver den.

Ett avancerat prognosverktyg för reservdelar matchar data om komponentförbrukning med externa faktorer som vädret, avkastningen för grödor och markförhållanden, och anpassar reservdelstillgängligheten till specifika geografiska områden. Verktyget gör det möjligt för din lokala återförsäljare att anpassa lagerhållningsnivån så att reservdelarna är tillgängliga när du behöver dem. Det nya systemet utökar också återförsäljarens tidsram för brådskande beställningar, vilket innebär att du får dem ännu snabbare. Och tack vare spårningstekniken kan du se var dina reservdelar befinner sig i realtid.


Läs mer

Dra nytta av utökade garantier och serviceavtal med dem som känner din maskin allra bäst. New Holland.

Den utökade garantin är standard på skördetröskorna i serierna CH7.70, CR och CX7 & CX8. Garantin på 3 år eller 1 200 motortimmar omfattar motor, drivlina och efterbehandlingssystem.


Läs mer

Uptime Warranty – eftersom din trygghet är viktig

Uptime Warranty-programmet ger ägare av lantbruksmaskiner från New Holland reparationstjänster som omfattar dina maskiner när tillverkarens kontraktsenliga garanti löper ut. De främsta fördelarna är maximal kontroll över driftskostnader, reparationer utförda av auktoriserade New Holland-återförsäljare med New Holland originaldelar, samt ökat andrahandsvärde för din maskin. Fråga din återförsäljare om hur du gör för att teckna ett Uptime Warranty-avtal för din maskin.


Läs mer