STYRENHET

Maximera prestandan utan ansträngning

Intelligent och intuitiv automatik sparar tid och ökar prestandan under skörden. The CommandGrip™ multifunktionshandtag betyder, ”du kan uträtta ett helt dags arbte med minsta ansträngning.” Alla viktiga parametrar för maskinen och skärbordet kan styras, inklusive skärbordets höjd, haspelns placering och aktivering av tömning. På höger konsol finns funktioner som används sällan och har placerats på ett ergonomiskt och logiskt sätt. Maskinfunktioner kan på ett ögonblick analyseras med hjälp av färgen på skärmen IntelliView™ IV.


Läs mer

CommandGrip multifunction handle

• Kraftbaserad rörelse gör att föraren kan ändra hastighet och riktning.
• Haspelvarvtal och skärbordsreversering
• Nödstopp (skärbord och tömningsrör)
• Haspelposition och Varifeed™-kniv eller uppfällbart majsskärbord plus växlingsknappen
• Tömningsskruvens position Inkoppling av tömningsskruven
• Inkoppling av IntelliSteer® och IntelliCruise™ II
• Aktivering av automatisk höjdkontroll av skärbordet
• Tvåhastighets sänk/lyftsystem för skärbord och skärbordets sidorörelse
• Shift-knapp och frigöring körhastighet (på baksidan).


Läs mer

Control panel

• Aktivering av skärbordsreversering
• Kontroll Opti-Spread™
• Motorvarv
• Brytare för automatiska inställningar av gröda
• Lägen för automatisk skärbordshöjd
• Korrigering av skärbordets bredd
• Inkoppling av rapsknivar knivar till vänster och höger
•Inkoppling av IntelliCruise™ II
• Inkoppling av 4-hjulsdrift (två hastigheter)
• Elektronisk parkeringsbroms
• Elektronisk växling


Läs mer

Tröskning på bredbild

Den breda färgpekskärmen IntelliView™ IV på 26,4 cm sitter på rullar som kan flyttas längs en idealisk båge så att du kan placera den var du vill. Denna intuitiva färgpekskärm visar och övervakar alla skördefunktioner och parametrar som lätt kan justeras genom att trycka på skärmen. En andra skärm kan installeras som tillbehör och är perfekt för IntelliSteer® automatiska styrningar och uppföljning på karta.


Läs mer