SERVICE TILL STÖD FÖR PRODUKTEN

360°: CX7 och CX8

CX7- och CX8-serien har konstruerats för att få mer arbetstid och spendera mindre tid på gårdsplanen. Vi vet ju alla hur viktigt det är med mer tid i fält under den korta skördesäsongen. Alla servicepunkter går lätt att komma åt och serviceintervallerna är exceptionellt långa. För att garantera en optimal smörjning i alla arbetspositioner kan förare välja variatorns smörjfunktion med ett lätt knapptryck.


Läs mer

Tillbehör som installeras av återförsäljaren

Ett omfattande sortiment av godkända tillbehör kan levereras och monteras av återförsäljaren.


Läs mer