PRECISION LAND MANAGEMENT

New Holland styrsystem som passar dina behov

Ett fullständigt sortiment av styrningslösningar erbjuds av New Holland och inkluderar en manuell och assisterad styrning och helintegrerad styrning. Du kan även specificera din CX7 och CX8 med en fullständigt integrerad IntelliSteer® automatiska styrning direkt från fabriken för att spara pengar redan från början. IntelliSteer är helt kompatibel med de mest noggranna RTKkorrektionssignalerna och detta kan garantera noggrannhet mellan drag och från år till år på mycket låga 1 - 2 cm. SmartSteer™ styrning på kantgröda och automatisk radstyrning för majsskärbord är bara några av de många tillval som har konstruerats för att öka skördeeffektivitet och produktivitet.


Läs mer

IntelliView™ IV: synlig intelligens

• Breda 26,4 cm IntelliView™ IV färgpekskärm kan användas för att styra tillvalet IntelliSteer® automatstyrsystem
• IntelliView™ skärmar möjliggör programmering med fingerspetsarna av ett antal olika styrningsvägar, alltifrån raka A-B-sträckor till komplexa anpassade kurvor
• Inställningarna kan anpassas och odlingsdata på skärmen kan överföras automatiskt till MyPLM®Connect-portalen med hjälp av MyPLM®Connect-filöverföring


Läs mer

NH 372-mottagare

• New Holland 372-antennen mottar både GPS- och GLONASSsignaler och är helt kompatibel med WAAS, EGNOS, OmniSTAR, RTX- eller RTK-korrektion
• För RTK-applikationer är en tunn profilradio monterad under mottagaren för att ta emot signalen från ett RTK-radionätverk eller alternativt kan telematikmodemet i hytten användas för att ta emot signalen via NTRIP med hjälp av mobilnätet


Läs mer

Styrning vid majsskörd

• Majsskärbord kan utrustas med en automatisk radstyrning för att hålla tröskan perfekt på rätt kurs
• En ny lösning med en sensor som använder ett bärarmsutförande med två oberoende sensorarmar garanterar att exakt information om grödans placering ges för att underlätta den rätvinkliga inmatningen. Sensorarmarna är vita för att underlätta vid arbete i svagt ljus
• Systemet styrs från IntelliView™-skärmen och det integrerade IntelliSteer™-automatstyrsystemet, som kan särskilja rader som tröskats och inte tröskats för att underlätta körning under natten och avancerade skördearbeten som funktionen för att hoppa över en rad


Läs mer

IntelliTurn™ intelligent vändtegssystem och IntelliField™-system för datautbyte

IntelliTurn™, intelligent vändtegssystem, möjliggör helautomatisk vändtegsautomatik för skördetröskor utrustade med IntelliSteer® automatstyrning. Systemet väljer automatiskt den mest effektiva vändtegsvändningen för att minimera overksam tid. Upp till två skördetröskor kan skörda i konvoj när IntelliTurn-funktionen används. Land Mode säkerställer att tömningsskruven alltid är över den skördade grödan och tillgänglig för tömning oavsett hur fältet skördas. Med den nya IntelliField™-tekniken kan du dela data för gränser, kartor och styrlinjer mellan skördetröskor som arbetar i samma fält, för att maximera maskinparkens effektivitet och aktivera funktionen för automatisk skärbredd.


Läs mer

RTK basstation

En RTK-korrigeringssignal kan överföras från en RTK-basstation. Alternativt kan RTKkorrigeringssignalen överföras via NTRIP med hjälp av mobilnätet tillsammans med New Holland RTK-nätverket. Genom att använda New Holland RTK-nätverket slipper du investera i en RTK-nätverksinfrastruktur.


Läs mer

Nivåer av noggrannhet och repeterbarhet

New Holland erbjuder fem noggrannhetsnivåer. Det gör att du kan välja rätt IntelliSteer®-system som passar dina behov och din budget. När du använder RTK korrigering med IntelliSteer är det möjligt att tillhandahålla en repeterbarhet från år till år.


Läs mer