INTEGRERAD ANALYS AV AVKASTNING OCH VATTENHALT

Vattenhaltsmätning i realtid

• New Hollands fuktsensor mäter spannmålens vattenhalt i realtid
• Prov tas var 30:e sekund och datan sänds till skärmen IntelliView™ IV
• Föraren hålls kontinuerligt informerad och kan anpassa maskinparametrarna därefter


Läs mer

Kartläggning av avkastningen

• Den exklusiva patentskyddade avkastningssensorn med hög noggrannhet som utvecklats av New Holland neutraliserar spannmålens skavning och anses i allmänhet som den bästa i klassen
• Sensorn skapar en extremt noggrann avkastningsmätning, oavsett vilken gröda som än tröskas och vilken vattenhalt kärnorna än har
• Utöver det utförs kalibreringen endast en gång i säsongen


Läs mer

Realtids NutriSense™ NIR-avkänning

Tillvalet NutriSense™ NIR-sensor med teknik för näringsämnesanalys är fullt integrerad i IntelliView™- bildskärmen och visar och registrerar en mängd parametrar för fukt och näring hos grödan i realtid med häpnadsväckande 2 % noggrannhet. Parametrar som övervakas är Fukt, Protein och Fett, Stärkelse, Fibrer (NDF och ADF). Dessa data kan registreras med hjälp av CX-skördetröskans DGPS-signal för skapa näringskartor som kan laddas upp automatisk till MyPLM®Connect-portalen, för att ytterligare skräddarsy odlingen för framtida förbättring av avkastningen.


Läs mer