INMATNING

Förbättrad inmatning för effektivare skörd

Inmatningssystemet på CX7 och CX8 har väsentligen uppgraderats för att förbättra dess funktion. Inmatningselevatorn har nu fyra kedjor med kopplingslameller för förbättrat, kontinuerligt flöde av grödan. Elevatorn har exakt samma bredd som huvudtröskcylindern för ett kontinuerligt jämt flöde vilket förebygger stopp och ger en högre kapacitet. För att garantera att den omättliga aptiten hos CX7 och CX8 tillfredsställs, har hastigheten på inmatningselevatorn ökats med 5 % och uppnår nu 575 varv/minuten. Utöver det har de förstärkta drivenheterna, konstruktionen och fronten på vaggan förstärkts för att bearbeta stora volymer av skördad gröda från Varifeed™-skärborden på 12,50 meter.


Läs mer

Kontinuerligt stenskydd

• Systemet för stenskydd skjuter ut stenarna till en särskild stenficka, innan de når tröskcylindern
• Fickan kan tömmas med hjälp av en spak som lätt kan nås
• Detta systemet skyddar skördetröskan och håller grödan ren
• En sensor på färgpekskärmen IntelliView™ IV indikerar när stenfickan är öppen


Läs mer

Avlägsna blockeringar på några sekunder

• Stoppar i skärbordet avlägsnas genast med det hydrauliska reverseringssystemet
• Hela skärbordet och elevatorn kan “flyttas” framåt och bakåt för att på effektivt sätt avlägsna stoppar i maskinen


Läs mer

Jämnt flöde

• En kraftig 4-kedjehiss matar trumman jämnt på CX
• En rulle monterad halvvägs längs hissen utövar mer tryck på grödan för att underlätta inmatningen i mycket fuktiga eller gröna halmförhållanden, för att upprätthålla produktionen under krävande skördeförhållanden


Läs mer