HANTERING OCH FÖRVARING AV SPANNMÅL

Hantering av stora mängder spannmål

Spannmålstanken på 12 500 liter, som nu lackeras i New Hollands färg ”harvesting yellow”, på CX8.90 rymmer 9 % mer spannmål än den tidigare modellen. Lock med elektronisk vikning till spannmålstanken medföljer som standard och aktiveras från förarplatsen. Ytterligare fördelar omfattar minskade spannmålsförluster vid arbete i kraftiga sluttningar och spannmålen skyddas även under lagring över natten. En bubbleup-skruv fördelar spannmålen jämnt i tanken och eliminerar definitivt luftfickor och spannmålssamlingar.


Läs mer

Längre, starkare och exakt

• Tömningsröret har en helt ny utformning och riktar spannmålen i en framåt- och utåtgående riktning för en bättre fördelning och ett längre tömningsavstånd, vilket betyder att större släp med högre kapacitet kan användas
• Alla CX7- och CX8-modeller kan utrustas med en extra förlängning på tömningsskruven på 1,3 m
• Tömningshastigheten har ökats med 14 % vilket betyder att den största spannmålstanken på 12 500 liter kan tömmas på högst 2 minuter tack vare en tömningshastighet på 125 liter/sekund
• Det vridbara tömningsröret, som styrs via multifunktionshandtaget CommandGrip™, gör det möjligt för föraren att exakt rikta grödan för jämn fyllning av vagnen


Läs mer

Robust tillval för grödor som ger avskavning

• För längre tids arbete med grödor som ger avskavning, t.ex. ris, kan CX7 och CX8 specificeras med ”extra slitstarkt material”
• Spannmålselevatorn, bubble-up-skruven och tömningsskruven tillverkas med robust material för att motstå långvarigt slitage


Läs mer

Håll ett öga på din spannmål

• New Holland har konstruerat ett 910 x 550 mm panoramafönster i hytten
• Du kan även hålla ögonen på spannmålstankens nivå som visas på skärmen IntelliView™ IV
• En spannmålslucka, som sitter vid förarens plattform, gör att manuella provtagningar kan göras


Läs mer