STYRENHET

Maximera prestanda på ett enkelt sätt

Automatik sparar tid och ger förbättrad skördeprestanda. Multifunktionsspaken på skördetröskorna modell CX5 / CX6 är det beprövade CommandGrip™ handtaget. Det är inbyggt i konsolen till höger om förarplatsen. Placeringen av denna konsol kan ställas in för att passa förarens önskemål och CommandGrip™ är ett kraftbaserat körhandtag som alltid återgår till sitt mest ergonomiska läge, oavsett körhastighet framåt. Detta ger åtkomst till alla viktiga reglage.

Farthållare och mycket mer
En av de automatiska funktioner som bibehåller hög daglig produktion är farthållaren: Genom att snabbt trycka på en av knapparna på CommandGrip™ handtaget återgår skördetröskan till förinställd fälthastighet.


Läs mer

Tryck på skärmen

IntelliView™ IV skärmen ger information om prestandadata, driftstatistik och servicedata, vilket bidrar till att optimera skördetröskans prestanda. Den breda pekskärmen är enkel att använda. En av de många tillgängliga tidsbesparande funktionerna är automatiska tröskinställningar, vilket ger möjlighet att spara en särskild inställning av skördetröskan och den kan användas senare när samma fältsituation återkommer.


Läs mer

Automatiska funktioner sparar tid

• Smörjning av variator: aktiveras via IntelliView™ skärmen, när tröskverket kopplas in, tröskcylinderns variator öppnas och stängs automatiskt för att distribuera fett efter den dagliga smörjningen
• Automatisk rengöring: aktiveras via IntelliView™ skärmen när tröskverket kopplas in, alla såll är öppna och fläkten går för fullt för att rensa ut allt boss


Läs mer


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp