PRECISIONSLANTBRUK

Få ut mer av fruktbar mark

Ökad avkastning eller besparingar genom lägre kostnader för insatser: precisionslantbruk är en metod som drar nytta av platsspecifika data om grödor, vilket möjliggör optimal behandling och spridning av utsäde i senare tidsperioder. CX5 / CX6 tröskorna är redo för utrustningen som stöder detta arbetssätt.


Läs mer

Sensorer för avkastning och vattenhalt

Tillvalet avkastnings- och vattenhaltssensorer, patenterade och finns bara hos New Holland, ger inte bara enastående noggrannhet. Det krävs inte heller omkalibrering vid byte mellan grödor. Vattenhaltssensorn är monterad på spannmålselevatorn där den regelbundet tar prov på skördat spannmål och tillvalet avkastningssensor är monterad inne i spannmålselevatorn.


Läs mer

Ingen kalibrering krävs

Tack vare dess intelligenta koncept är New Hollands avkastningssensor mycket noggrann oavsett gröda, sort eller vattenhalt hos kärnan. Det krävs ingen kalibrering mellan fält och grödor och inte heller mellan spannmål och majs.


Läs mer

IntelliView™ IV - synlig intelligens

Ultrabred 26,4 cm IntelliView™ IV färgpekskärm kan användas för att styra tillvalet IntelliSteer® lite autostyrsystem. Det är lätt och enkelt att anpassa inställningarna och även överföra data med PLM® Connect File Transfer och PLM® programvarupaket för datorer.


Läs mer

Autostyrning med EZ-Pilot™

New Holland EZ-Pilot™ är ett startpaket för hjälpstyrning som installeras på CX:s rattstång. EZ-Pilot™ har T3™ terrängkompenseringsteknik och håller dig på rätt spår, även i kuperad terräng.


Läs mer

IntelliSteer® lite

IntelliSteer® lite ger användaren samma känsla som den traditionella, helt integrerade autostyrningen IntelliSteer® med flexibiliteten att snabbt och lätt kunna ta bort och installera den i en annan maskin på gården. Detta intuitiva system erbjuder en repeterbarhet på ned till 1,5 cm när den används med en RTKkorrektionssignal – vid varje arbetspass, år efter år.


Läs mer

Styrning till rimligt pris ger förbättrad produktivitet

FM-750 systemet kan enkelt monteras på CX skördetröskor. FM-750 har en multifunktionsdisplay med styrning via ljuspanel och kan ge +/- 20 cm eller +/- 2,5 cm noggrannhet från drag till drag. Detta bidrar till skördeprecisionen och håller föraren pigg under långa arbetsdagar.


Läs mer

Laserbaserat SmartSteer™ system underlättar körningen

• Det är enkelt att styra exakt i spannmålsfältet med tillvalet SmartSteer™ styrningssystem
• En laserskanner, monterad på höger ledstång på plattformen, särskiljer skördad och ej skördad gröda, vilket möjliggör exakt styrning och håller föraren pigg


Läs mer

Telematik: hantera din maskin på ett bekvämt sätt från ditt kontor

PLM® Connect gör att du kan koppla upp till din CX och granska 74 maskinparametrar bekvämt från ditt kontor. Den nya trådlösa filöverföringsfunktionen kan överföra enkel och säker data till och från dina maskiner. Detta innebär lättare tillgång eller överföring av data såsom styrlinjer, gränser, kartor över täckning, avkastning och vattenhaltsdata. I korthet bidrar PLM® Connect till lägre bränslekostnad och bättre hantering av maskinparken med bättre säkerhet, i ett paket.


Läs mer

Insamling av data i realtid

New Holland har ett antal olika paket för precisionsodling som gör det möjligt att anpassa dina indata för minskade kostnader och högre avkastning. Denna information registreras i realtid av maskinen under arbete och det är enkelt och effektivt att överföra data för analys med datorpaketet, från IntelliView™ IV skärmen via det medföljande 4 GB USB-minnet som är tillräckligt stort för att registrera data från över 600 - 700 hektar som skördats.


Läs mer


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp