Skördetröskor CH

DET BÄSTA AV TVÅVÄRLDAR

TWIN ROTOR SEPARATION

​​

TVÅ ÄR BÄTTRE ÄN EN. TWIN ROTOR™- KVALITET.

New Holland uppfann Twin Rotor™-konceptet för över 45 år sedan och idag anses det fortfarande vara det mest effektiva och skonsamma urtröskningssystemet på marknaden – vilket bekräftas av 35 % lägre andelen skadade kärnor jämfört med konkurrenterna. Den ger mångsidighet mellan olika grödor och kräver minimal omställning när man växlar mellan grödorna. CH drar nytta av allt detta, med särskilt utformade 21-tums rotorer som är perfekt anpassade till arbetsuppgiften.


Läs mer

CROSSOVER-SKÖRDESYSTEMET

Den 3,45 m långa, 21-tums Twin Rotor™- frånskiljningen som är monterad på CH-skördetröskan ger segmentets största frånskiljningsyta på cirka 2,9 m². Crossover-rotorerna matar grödan effektivt och skonsamt längs rotorns hela längd för att förbättra frånskiljningsprocessen. De åtta borttagbara slagskorna gör rengöring och rutinunderhåll ännu enklare och snabbare. Välj mellan två rotorhastigheter för anpassning till gröda och fältförhållanden.


Läs mer

ROTORSLAGSKOR. VALET ÄR DITT.

Du kan välja rätt slagsko för din arbetsuppgift. Spannmålsslagskor är idealiska för majs och mindre spannmål, och rissatser är också tillgängliga som tillval. En särskild lucka i änden på rotorerna kan öppnas och stängas beroende på grödan. Luckan bör vara stängd vid skörd av raps för att minska mängden av annat material (MOG) och förhindra att sållen överbelastas.


Läs mer