Skördetröskor CH

DET BÄSTA AV TVÅVÄRLDAR

DUKSKÄRBORD

​​

 

Den nya generationens dukskärbord är idealiska i stora fält och garanterar en enhetlig genomströmning över knivbalkens hela bredd. Tillgänglig i både fasta och markföljande Superflexvarianter, garanterar det exklusiva och patenterade flytsystemet med gummifjädrar en effektiv följning av markprofilen.


Läs mer