Entreprenadmaskiner SLIRSTYRDA LASTARE OCH KOMPAKTA BANDLASTARE

MOTOR

Miljövänlig

New Hollands 200-serie överensstämmer med bestämmelserna Tier 4A och Tier 4B, som minskar utsläppsnivåerna med över 90 % mindre partiklar (PM) och 50 % mindre kväveoxid (NOx) än föregående generation. Utöver det använder hydraulpumpen med variabelt flöde endast den effekt som krävs, när du inte behöver maskinens totala effekt, vilket ger en betydande extra bränslebesparing samt minskad ljudnivå.

• Dieselpartikelfilter fångar in resterande partiklar i motorns avgaser.
• Processen Cooled Exhaust Gas Recirculation (CEGR) styrs nu elektroniskt för att uppnå en högre prestanda och bränslebesparing samt en ännu högre driftsäkerhet, t.ex. för att skydda motorn mot överhettning.
• Det externt kylda EGR-systemet (Exhaust Gas Recirculation) garanterar en effektiv luftbehandling och hög motoreffekt med den kortaste reaktionstiden för lastning
• Dieseloxideringskatalysatorn (DOC) använder en kemisk process för att bryta ner förorenande ämnen från dieselmotorer i avgasströmmen genom att omvandla dem till mindre skadliga beståndsdelar. DOC kräver ingen regenerering och är en underhållsfri komponent.
• Dieselpartikelfiltret (DPF) fångar fysiskt in partiklar från motorns avgaser. Elektroniska reglage utlöser en automatisk regenerering av DPF-systemet. Utöver det kan systemet underrätta föraren att manuellt regenerera dieselpartikelfiltret när sothalten i dieselpartikelfiltret överstiger intervallet som fastställs för den automatiska regenereringen.


Läs mer

Däckval

Välj mellan ett stort utval av däck


Läs mer


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp