SYSTEM PROWADZENIA PLM

UKŁADY PROWADZENIA NEW HOLLAND NA MIARĘ TWOICH POTRZEB

Przygotowanie pod system automatycznego prowadzenia

Ciągniki serii T9 można wyposażyć w całkowicie zintegrowany układ automatycznego kierowania IntelliSteer® zaprojektowany i skonstruowany przez firmę New Holland. Przy zastosowaniu technologii DGP S lub RTK do w pełni zintegrowanego sterowania, układ IntelliSteer® ułatwia utrzymanie równoległości między przejazdami z dokładnością do 1–2 cm*. Układ IntelliSteer® jest idealny do precyzyjnej pracy nawet w najtrudniejszych warunkach. Jest on zaprojektowany w celu osiągnięcia zdecydowanego wzrostu wydajności i komfortu pracy operatora. Do obsługi całego układu oraz funkcji dodatkowych wystarczy jedno naciśnięcie przycisku.

* W przypadku korzystania z sygnału korekcyjnego systemu RTK.


Czytaj więcej

W PEŁNI ZINTEGROWA NY SYSTEM PROWAD ZENIA INTELLISTEER

Wybór systemu prowadzenia zależy od planowanych zastosowań i potrzeby zintegrowania z istniejącymi systemami. W ciągnikach serii T9 wszystkie opcje systemu IntelliSteer® wykorzystują zamontowane fabrycznie systemy, które ułatwiają instalację i aktualizacje. Umożliwia to łatwe i bardziej oszczędne modyfikacje i aktualizacje wybranego pakietu.


Czytaj więcej

INTELLIVIEW ™ - WIDOCZNA INTELIGENCJA

Standardowy monitor IntelliView™ IV można wykorzystać do konfiguracji opcjonalnych systemów automatycznego prowadzenia New Holland i dodatkowo zastosować do pracy interfejs graficzny używany do obsługi systemu IntelliSteer®. Monitory IntelliView™ wyposażono w ekran dotykowy pozwalający zaprogramować różnorodne ścieżki prowadzenia, od prostych przebiegów A–B po najbardziej złożone krzywe adaptacyjne. Możesz również łatwo dopasować ustawienia do własnych potrzeb, a nawet przekazywać informacje ze swojego ciągnika bezpośrednio do oprogramowania PLM®. Opcjonalny układ dwumonitorowy pozwala operatorom jednocześnie obserwować ekrany robocze systemu automatycznego prowadzenia IntelliSteer®, mapy pokrycia pól oraz parametry sterowania pojazdem.


Czytaj więcej

INTELLISTEER®: ŁATWOŚĆ WŁĄCZANIA I WYŁĄCZANIA

Drążek CommandGrip™ wyposażono w jeden przycisk wykorzystywany do uruchamiania systemu IntelliSteer®. New Holland udostępnia zaawansowane technologie.


Czytaj więcej

ZINTEGROWANE UKŁADY STEROWANIA

System IntelliSteer® firmy New Holland wykorzystuje skompensowane sygnały korekcji (kołysanie boczne, kołysanie wzdłużne, odchylenie od kursu) w celu utrzymywania aktualnej informacji o zorientowaniu ciągnika przesyłanej do układu sterowania poprzez system nawigacji Navigation Controller II . Ponadto do układu hydraulicznego wbudowano zawór sterujący, który przekształca sygnały z systemu Navigation Controller II w ruchy hydraulicznego siłownika układu kierowniczego.


Czytaj więcej

ODBIORNIKI NH 372

Odbiornik NH 372 może odbierać sygnały korekcyjne systemów EG NOS, OmniSTAR , i RTK. W główny odbiornik wbudowano odbiornik radiowy systemu RTK.


Czytaj więcej

STACJA BAZOWA SYSTEMU RTK

Stacja bazowa systemu RTK służy do nadawania sygnału korekcyjnego pozwalającego na utrzymanie dokładności między przejazdami na poziomie 1–2 cm.


Czytaj więcej

POZIOMY DOKŁADNOŚCI I POWTARZALNOŚCI PRZEJAZDÓW

New Holland oferuje pięć poziomów dokładności. Dzięki temu możesz wybrać właściwy system IntelliSteer® dopasowany do Twoich potrzeb oraz budżetu. W przypadku korzystania z sygnałów korekcji RTK w systemie IntelliSteer® można uzyskać powtarzalność przejazdów z roku na rok.


Czytaj więcej
Top Service:
Twitter: @NHTopService


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
powrót do góry strony