UKŁAD HYDRAULICZNY

Moc hydrauliczna, która spełni Twoje wymagania

Ponieważ wydajność układu hydraulicznego ma kluczowe znaczenie dla ogólnej sprawności ciągnika, modele T7 zostały wyposażone w układ typu „Closed Centre Load Sensing” (zamknięty układ hydrauliczny z wykrywaniem obciążenia). Ponadto wszystkie modele posiadają pompę hydrauliczną o wydajności 120, 150 lub 170 litrów na minutę. Oferta obejmuje pięć zaworów montowanych z tyłu oraz trzy zawory montowane centralnie. Ponadto można dodać rozwiązanie pozwalające oprzyrządowaniu sterować przepływem oleju. W modelach „Classic” konfigurowalne, zdalne zawory mechaniczne oferują rozwiązania normalnie występujące w wersjach elektronicznych. Ponadto, we wszystkich modelach T7 pompy o zmiennej wydajności pracują wyłącznie na żądanie, dzięki czemu ograniczają zużycie paliwa.


Czytaj więcej

Sterowanie elektroniczne lub mechaniczne – wybór należy do Ciebie

Podłokietnik w wersji „Classic” zawiera mechaniczne elementy sterujące do zaworów zdalnych. Z kolei modele podłokietnika SideWinder™ II są wyposażone w elektroniczne elementy sterujące, z których dwa znajdują się na uchwycie CommandGrip™ w celu ułatwienia obsługi. Oferta obejmuje opcjonalny hydrauliczny joystick sterujący. Może on być skonfigurowany do obsługi zaworów przednich lub tylnych.


Czytaj więcej

Sterowanie maksymalnie dziewięcioma zaworami zdalnymi

Opcjonalny układ zarządzania zaworami zdalnymi, dostępny w ciągnikach z SideWinder™ II, pozwala operatorowi wybrać hydrauliczne zawory zdalne obsługiwane przez przycisk sterujący „CommandGrip” oraz przez manipulatory na podłokietniku. Przepływ hydrauliczny i ustawienia czasu dla poszczególnych zaworów można łatwo i indywidualnie regulować za pomocą ekranu dotykowego IntelliView™. Modele wyposażone w klasyczne podłokietniki posiadają regulowane zawory mechaniczne, zaś modele z podłokietnikiem SideWinder II zawory elektrohydrauliczne.


Czytaj więcej
Top Service:
Twitter: @NHTopService


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
powrót do góry strony