Kombajny zbożowe CR REVELATION - TIER 4B

Galeria

Modele

Standard Opcja – Niedostępne
* Opracowany przez FPT Industrial
** Dodatkowa moc jest dostępna przy rozładunku i załączonej sieczkarni słomy
*** Mieszanka biodiesel musi być w pełni zgodna z najnowszą specyfikacją EN14214:2009 dotyczącą paliwa, a obsługa ma być zgodna z wytycznymi zawartymi w podręczniku operatora
**** W przypadku gąsiennic SmartTrax™ 24” z amortyzacją Terraglide™

Top Service:
Twitter: @NHTopService


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
powrót do góry strony