PLM® Mapping

PLM® Mapping

 

PLM Mapping:
Dit is het belangrijkste pakket voor de registratie van velden, kartering en analyses.
Leg topografische en opbrengstkaarten over elkaar om het rendement te bepalen en dit te vergelijken met een gemiddelde over meerdere jaren, om gebieden te identificeren die een consistent hoge of lage opbrengst genereren.
Stel klanten, boerderijen, velden en gewassen/jaar in voor snelle toegang tot veldregisters.
Ontwerp facturen en druk ze af voor aangepaste landbouw of andere werkzaamheden.
Leg variëteitskaarten op opbrengstkaarten om het rendement te analyseren.
Importeer of voer de resultaten van grondtests in om de gegevens in kaart te brengen.
Bereken het gemiddelde van opbrengstkaarten van meerdere jaren om gebieden te identificeren met een consistent hoge of lage opbrengst.
Breng varianten handmatig in kaart of importeer ze vanaf hardware voor precisielandbouw.
Voer gewasplannen in voor het bestellen van producten, het opstellen van begrotingen, apparatuurgebruik en werkverdeling.
Geleidingsroutes kunnen worden aangemaakt of bewerkt, en verslagen kunnen worden afgedrukt voor zaadvarianten, aan beperkingen onderworpen chemische stoffen, mestverbruik, apparatuuronderhoud, enz.
Tevens kunnen voorschriftkaarten met variabele afgifte, opbrengstkaarten en andere kaarten worden gecreëerd met behulp van formules gebaseerd op bodemtypes.


Meer informatie

PLM® SOFTWARE - Volledige Installatie (Nieuwe Gebruiker)

Gebruik deze link indien u de software nog niet heeft geïnstalleerd op uw computer.


Meer informatie
Download Software

PLM® SOFTWARE - Service Pack (update voor bestaande gebruikers)

Gebruik deze link indien u de software reeds op uw computer heeft geïnstalleerd.


Meer informatie
Download Software

 

Autopilot™, Autosense™, EZ-Guide®, EZ-Pilot™, EZ-Remote™, EZ-Steer™, Field-IQ™, OnPath®, T2™, T3™, TrueTracker™ en TrueGuide™ zijn handelsmerken van Trimble Navigation Limited, gedeponeerd bij de dienst patenten en handelsmerken in de Verenigde Staten en elders.


Meer informatie
Top Service:
Twitter: @NHTopService


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Terug naar boven