HÅNDTERING AF HALM OG A VNER

Alsidige løsninger tilpasset dine behov

Halm i høj kvalitet, som er perfekt til ballepresning, er resultatet af de mange justeringsmuligheder. Hvis halmen snittes, er korrekt håndtering af restmateriale vigtigt, især når der arbejdes med reduceret jordbehandling.


Læs mere

Perfekte baller

• Multi-Thresh™ systemet sikrer en skånsom håndtering af afgrøden, så halmens struktur bevares, og skader reduceres
• Avnesprederen med to spredeskiver spreder avnerne eller leder dem ned på jorden, under den halm der skal presses


Læs mere

Bred spredning. Altid.

• Dual-Chop™ systemet har en rive, hvorigennem der går knivskarpe blade for at sikre en meget fin snitning af alt materiale
• De kraftige spredeskiver fordeler den snittede halm jævnt i hele skærebordets bredde
• Den nypatenterede avnespreder med to skiver kan sprede avnerne i hele skærebordets bredde. Avnesprederens hastighed kan styres fra kabinen afhængigt af afgrøde- eller vejrforholdene
• Med et tryk på en knap skiftes der mellem snitning og skårlægning


Læs mere

Intet undslipper: ensartet halmsnitning

• Dual-Chop™-halmsnitteren har en ekstra rive, der får al halmen med
• Gentagen snitning af disse stængler sikrer en meget ensartet snitning


Læs mere