SKÆREBORDE

High-kapacitet skæreborde holder CX i fulde omdrejninger

Et stærkt afgrødeflow lige fra starten: den store vinde med let justering, den effektive knivfunktion og indføringspigge i hele sneglens indføringsbredde sikrer ensartet indføring af afgrøden fra første færd. Der spildes aldrig værdifuld tid med det hurtigkoblede skærebordssystem og den effektive fjernelse af eventuelle tilstopninger.


Læs mere

Heavy-Duty Varifeed™ skæreborde tilpasser sig afgrøden

• Knivens position på Varifeed™ kornskærebordene kan justeres, så det er muligt at arbejde med den optimale skærebordskonfiguration i en bestemt afgrøde
• Justeringen frem og tilbage på op til 575 mm gør det muligt at finde den ideelle knivposition, og den sikrer en fantastisk skæreeffektivitet og en korrekt indføring
• Den elektrohydrauliske justering foretages fra kabinen, og skærebordets bund er lukket i alle knivpositioner


Læs mere

Fuld tryghed for føreren

• Automatisk kontrol af skærebordets højde giver mulighed for at vælge mellem stubhøjdekontrol eller kompensation for skærebordets højde
• Lateralfloat-systemet sikrer korrekt opretning af skærebordet, også i marker med ujævnt terræn
• Lateralfloat- og Autofloat™ II systemerne fungerer automatisk, hvilket gør det lettere for føreren


Læs mere

Autofloat™ II systemet

• Autofloat™ II systemet korrigerer for udsving i vægtsignalet, hvilket giver en optimal placering af skærebordet i bakket terræn
• Derved undgås, at skærebordet graver sig ned i jorden, når der arbejdes ned ad bakke, og en korrekt stubhøjde bevares, når der arbejdes op ad bakke


Læs mere

Beskyt de værdifulde kerner

• En specialdesignet, hydraulisk lodret kniv forhindrer, at afgrøden trækkes i stykker, så kernespildet reduceres til et minimum
• Når den ikke anvendes, kan den opbevares praktisk på skærebordets ramme


Læs mere