TÆRSKNING OG UDSKILLELSE

KORNKVALITET I VERDENSKLASSE

New Holland opfandt Twin Rotor™ konceptet for over 40 år siden og har forbedret og videreudviklet denne teknologi lige siden for at sikre landmændene konstant stigende kapacitet og forbedret korn- og halmkvalitet. New Holland ved godt, at ikke to landbrug er ens, så der er blevet udviklet to forskellige rotortyper og størrelser for at dække den enkelte landmands behov. Der er monteret 17” standardrotorer på CR7.90 - CR8.80 modellerne og CR8.90, CR9.80, CR9.90 og CR10.90 modellerne er monteret med heavy duty, højkapacitets 22” version. En skræddersyet maskine med kvalitet og præstation i særklasse.


Læs mere

Twin Pitch rotorer

• Twin Pitch standardrotorerne har 44 elementer og øger ydelsen i mange afgrødeforhold
• De kan øge kapaciteten med op til 10% i fugtige forhold
• Du kan justere rotorens vinger manuelt for at sikre perfekt præstation
• Twin Pitch Plus rotorerne er standard på CR10.90 og har 75 mm slagler, der øger tærskningen
• Der kan fås to forskellige sæt, der giver føreren mulighed for at vælge, eller endog skifte mellem konfigurationer til ris og småkornede afgrøder
• Standard S³ rotorer kan stadig fås


Læs mere

Produktivitetsforbedrende Dynamic Feed Roll™

Tilføjelsen af ekstraudstyret Dynamic Feed Roll™, der er placeret foran rotorerne, øger samtidig afgrødens hastighed, så indføringen gøres jævnere og mere strømlinet, og sten ledes automatisk til en stenfælde. Den ekstra cylinder med takkede blade kan fås på alle modeller, forbedrer indføringen med op til 10% på maskiner med 22” rotorer og med op til 15% på varianter med 17” rotorer.


Læs mere

Alt i rette tid

Rotordækslernes vinger justeres enten til at øge eller reducere afgrødestrømmens hastighed for at regulere den tid, der bruges på at tærske og udskille kornet.


Læs mere

Alsidige tærskebroer

• Fleksibilitet mellem afgrøderne opnås ved let at skifte tærskebroer og udskillesesbroer
• Vælg mellem de allerfineste, små tråde til småkornede afgrøder eller de runde brolinealer og solde til majs og sojabønner


Læs mere

Optimal præcision

• Twin Pitch Plus rotorerne, der kun kan fås på CR10.90, har større og højere slagler, hvilket øger tærskeområdet betydeligt


Læs mere

Håndtering af halmen

Når halmen når slutningen af rotorerne, kaster halmvinden, som har en diameter på 400 mm, halmen over på PSD transportbåndet. Båndet skyder halmen bagud, hvorved der opnås et effektivt flow hen til bagenden af mejetærskeren.


Læs mere
Top Service:
Twitter: @NHTopService


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tilbage til toppen