SKÆREBORDE

Bedst fra start

New Holland ved, at høstprocessen starter med afgrøden. Den måde afgrøden kommer ind i maskinen på, er afgørende for høstkvaliteten. Der er derfor udviklet og fremstillet et stort udvalg af skæreborde, som passer til enhver type afgrøde og høstforhold. Skærebordene er tilgængelige i bredder fra 6 til 12,5 meter og der kan vælges mellem en række forskellige specifikationer for præcis tilpasning efter de individuelle behov.


Læs mere

Varifeed™ skæreborde: kan tilpasses alle afgrødetyper

• Varifeed™ skærebordet sikrer optimal høstkvalitet og et ensartet snit i marker med forskellige afgrødehøjder
• Kniven kan justeres med 575 mm frem/tilbage under høst da de styres elektrohydraulisk fra kabinen
• Snegl med diameter på 660 mm med dybe vindinger sikrer hurtig og jævn indføring
• Fingre, der kan trækkes ind i hele bredden mellem de enkelte sneglevindinger, bevæger afgrøden ned og ind under sneglen


Læs mere

Fleksibilitet for sikret effektivitet under høsten

• Superflex skærebordet er standardvalget til bakket terræn
• Knivrammen kan fjedre hele 110 mm i ujævnt terræn for at sikre et tæt snit og en ensartet stubhøjde
• Den fuldt flydende snegl med dybe vindinger giver hurtig og jævn indføring i de tungeste afgrøder
• Præcis indføring og bearbejdning er givet med 1150 snit pr. minut og hydraulisk justering af reelen frem/tilbage fra kabinen
• Der kan opretholdes et forudindstillet forhold mellem vindens hastighed og kørehastigheden, så en ensartet indføring sikres, selv om kørehastigheden ændres


Læs mere

Automatisk skærebordshøjdekontrol

Det avancerede automatisk skærebordshøjdekontrolsystem er tilgængeligt med tre funktioner:
• Flydestillingsfunktion bruger et forudindstillet jordkontakttryk, som styres hydraulisk for at sikre effektiv høstning af lejesæd eller lavtvoksende afgrøder, som f.eks. ærter og bønner
• Automatisk stubhøjdekontrol bevarer en forudindstillet stubhøjde ved hjælp af følere på elevatoren sammen med skærebordets hydrauliske styrecylindere
• Autofloat™ systemet bruger en kombination af følere, som sikrer at skærebordet følger ujævnt terræn og automatisk justerer sin position hydraulisk for at bevare en ensartet stubhøjde og hindre, at skærebordet støder mod jorden


Læs mere

Fuldt integrerede rapsknive

• Der kan som ekstraudstyr hurtigt og let monteres rapsknive med 18 tænder på Varifeed™ skærebordet
• Det sikrer en mere effektiv høst af raps, fordi de styres ved hjælp af IntelliView™ IV farveberøringsskærmen
• Når de ikke anvendes, kan de opbevares i et dertil beregnet beslag på skærebordet


Læs mere

Dual Stream™: avanceret stubbearbejdning

• Dual Stream systemet passer direkte på Varifeed™ og High capacitets skærebordene i bredderne 7,62-12,50 meter til høj kapacitet
• Standardskærebordet skærer fortsat afgrødens øverste del, og den næste række selvslibende knive er indstillet til normal stubhøjde for at snitte den mellemliggende ‘dobbeltstub’-sektion. Dette snittede materiale fordeles derefter jævnt i hele skærebredden
• Dual Stream teknologien kan øge den samlede kapacitet med op til 15%, samtidig med at brændstofforbruget reduceres med op til 15%


Læs mere
Top Service:
Twitter: @NHTopService


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tilbage til toppen