TÆRSKNING OG UDSKILLELSE

Kornkvalitet i verdensklasse

New Holland opfandt Twin Rotor™ konceptet for over 45 år siden og har forbedret og videreudviklet denne teknologi lige siden for at sikre landmændene konstant stigende kapacitet og forbedret korn- og halmkvalitet. New Holland ved desuden godt, at ikke to landbrug er ens, så der er blevet udviklet to forskellige rotortyper og størrelser for at dække den enkelte landmands behov. Standardrotorerne på 17” på modellerne CR7.90 - CR8.80 har nu 20 mm højere rotordæksler for at øge tærskeeffektiviteten, og modellerne CR8.90, CR9.90 og CR10.90 er forsynet med den kraftige 22”-version med høj kapacitet. En skræddersyet maskine med kvalitet og præstation i særklasse.


Læs mere

Twin Pitch rotorer

• Twin Pitch standardrotorerne har 44 slagler og øger ydelsen i mange afgrødeforhold
• De kan øge kapaciteten med op til 10% i fugtige forhold
• Du kan justere rotorens ledeskinner under høstarbejdet for at sikre perfekt præstation
• Twin Pitch Plus rotorerne er standard på alle 22” rotor-maskiner: CR8.90, CR9.90 og CR10.90. De har slagler på 75 mm, hvilket forbedrer tærskningen og den samlede kapacitet
• Standard S³ rotorer kan stadig fås


Læs mere

Produktivitetsforbedrende Deep Cut Dynamic Feed Roll™

Tilføjelsen af standardudstyret Deep Cut Dynamic Feed Roll™, der er placeret foran rotorerne, øger samtidig afgrødens hastighed, så indføringen gøres jævnere og mere strømlinet, og sten ledes automatisk til en stenfælde. Den ekstra cylinder med takkede blade kan fås på alle modeller, forbedrer indføringen med op til 10% på maskiner med 22” rotorer og med op til 15% på varianter med 17” rotorer.


Læs mere

Dynamic Flow Control™ rotorbladene

Rotorledeskinnerne kan fjernjusteres, således at en optimal tærskning af afgrøden opretholdes, selv når afgrødeforholdene ændrer sig. Det muliggør en samlet øgning af kapaciteten på op til 20%.


Læs mere

Nulstilling af tærskebroen

Hvis tærskebroen overbelastes, kan tærskebroens nulstillingsfunktion, der er standardudstyr, aktiveres fra kabinens komfort. Det betyder, at en person kan klare opgaven på egen hånd på få minutter. Det sparer værdifuld høsttid.


Læs mere

Optimal præcision

Twin Pitch Plus rotorerne, der er på alle modeller med 22” rotorer, har større og højere slagler, hvilket øger tærskeområdet betydeligt.


Læs mere

Håndtering af halmen

Når halmen når slutningen af rotorerne, kaster halmvinden, som har en diameter på 400 mm, halmen over på PSD transportbåndet. Båndet skyder halmen bagud, hvorved der opnås et effektivt flow hen til bagenden af mejetærskeren.


Læs mere