RENSNING

Den reneste færdigvare

Klassens bedste kornkvalitet. Branchens reneste korn. Det kan kun være en CR Revelation. I sammenlignende tester, der skulle evaluere kornets kvalitet på forskellige tærskekoncepter, slog Twin Rotor™ teknologien overlegent konkurrenterne. Resultatet: kun 0,2% knækkede kerner takket være det unikke Twin Rotor™ koncept, der sikrer en jævn afgrødestrøm og den mest skånsomme afgrøde på afgrødetærskning. Kornkvaliteten øges yderligere af prisbelønnede funktioner som Opti-Clean™ og Opti-Fan™ systemerne.


Læs mere

Den reneste færdigvare og det højeste udbytte

• Med et samlet areal på 6,48 m², hvor luftstrømmen styres, på model CR8.90, CR9.90 og CR10.90, og et areal på 5,42 m² på modellerne CR7.80, CR7.90 og CR8.80, håndterer rensesoldet effektivt de største mængder korn
• Opti-Clean™ systemet optimerer geometrien og kastevinklerne i rensesystemet
• Tilløbsplanet, forrensningssold og de øverste solde arbejder uafhængigt af hinanden for at optimere kaskadeeffekten og øge kapaciteten, og den længere soldvandring og den stejle kastevinkel holder mere materiale i luften, så renseeffektiviteten øges
• Tilløbsplanets og det nederste solds modsatrettede bevægelser i forhold til forsoldet og det øverste sold reducerer maskinens samlede vibrationer og øger førerens komfort


Læs mere

Tyngdekraftuafhængig Opti-Fan™ teknologi

• Opti-Fan™ systemet kompenserer for tyngdekraftens virkning på afgrøderne
• Vælg den ønskede blæserhastighed på flad mark, hvorpå systemet automatisk justerer den, når der køres op eller ned ad bakke, så den bedste renseevne hele tiden fastholdes
• Når der køres op bakke, reduceres blæserens hastighed for at forhindre spild fra soldene
• Når der køres ned ad bakke, øges blæserens hastighed for at forhindre, at der ophobes materiale på soldene


Læs mere

Præcist luftflow

• CR Revelation Seriens unikke lamelblæserdesign genererer maksimal luftmængde ved konstant tryk, og dette er langt mere effektivt end konkurrenternes alternativer
• Blæseren har to separate åbninger, der leder en kraftig luftstrøm til både forrensningssold og øverste solde, så renseeffektiviteten sikres


Læs mere

Udligner sidehældninger på op til 17%

• Den selvnivellerende soldkasse optimerer automatisk vinklen med op til 17% for at udligne påvirkningen på skråninger og for at forhindre ophobning af korn ved vendinger på forageren, så man opnår en ensartet fordeling af afgrøden og en uovertruffen rensning


Læs mere

Justering af soldene fra førersædet

• I varierede høstbetingelser kan du fjernjustere både over-, undersoldet og nu også forrensersoldet fra kabinen
• Du skal bare åbne soldet i tunge afgrøder, så luftstrømmen øges, og gøre soldets åbning mindre i lettere afgrøder for at forhindre spild af afgrøder og forbedre høsteffektiviteten


Læs mere

CR Revelation husker dine afgrøder

• For at reducere omstillingstiden ved skift mellem afgrøder, eller når der arbejdes under forskellige afgrødebetingelser, har CR Revelation automatisk afgrødeindstilling (ACS) med 50 afgrødespecifikke indstillinger
• Føreren vælger enten blandt de forud satte indstillinger, eller han programmerer ganske enkelt to høstparametre til hver afgrøde, inklusive vindens hastighed og position, rotorens hastighed og tærskebroens indstilling, soldets åbning og blæserens hastighed, og henter disse på IntelliView™ IV skærmen, når de behøves


Læs mere