Jordbearbejdning SDM OG SDH KOMPAKTE TALLERKENHARVER

SIMPEL PRÆCISION

New Holland kompakte tallerkenharver: ensartet dybdestyring. Pålidelig jordbehandling.

SDH tallerkenharver er konstrueret til at kunne køre med høj hastighed op til 15 km/t. Dette kan opnås med en række konstruktionsbetingede egenskaber. Dette omfatter kraftige lejer til skiverne med en diameter på 610 mm, robuste uafhængige skiveophæng og en stærk ramme med stor frigang, som reducerer risikoen for tilstopning under ekstreme forhold. SDH-harvernes indbyggede styrke skyldes udviklingen af redskaberne. New Holland samarbejder med avlere og jordbrugseksperter for at sikre, at alle modeller i SDM- og SDH-serien hjælper med at opnå bedre jordbehandling. Ved kun at bearbejde det øverste jordlag mindsker disse tallerkenharver forstyrrelsen af jordlagene længere nede, men de kan stadig arbejde i en dybde, der er tilstrækkelig til at begrave store mængder restmateriale, de afretter jordens overflade og forbedrer beluftningen af det øverste lag for at fremme aktiviteten hos orme og mikrober. Skiverne hjælper også med at fremme spiringen af frø og spildkorn.


Arbejde i den rigtige dybde

I forbindelse med indstilling af SDH-harver kan det betale sig at kigge på jorden i rodzonen både før og efter en gennemkørsel. Med denne tilgang kan man indstille arbejdsdybden, så der opnås optimal blanding, samtidig med at strukturen i jorden bibeholdes længere nede i rodzonen. Minimal jordbearbejdning kan også fremme aktiviteten hos orme.


Læs mere