INDFØRING OG SNITNING

Kvalitet og kapacitet uden kompromis

Ovenstående er store ord, men FR lever op til dem. Branchens førende HydroLoc™ teknologi sikrer konstant snittelængde, uafhængig af afgrødetypen og skiftende belastninger. Men kvalitet er også afhængig af kapaciteten. FR’s utrolige appetit kan aldrig tilfredsstilles, og lige så hurtigt afgrøden kommer ind, er den bearbejdet. Resultatet? Ensilage af højeste kvalitet, som letter fordøjelsen, både når det gælder traditionelle husdyr og udnyttelsen i moderne biomasseanlæg.


Læs mere

Ensartet snitning

Sandsynligvis branchens stærkeste snitcylinder. Der findes en lang række forskellige konfigurationer af snitcylinderne tilpasset høst af grøntfoder.


Læs mere

Høj ydelse ved enhver snitlængde. Altid.

Det nye højtydende indføringsvalsemodul fås som ekstraudstyr på alle modeller undtagen FR480 og er standard på FR780 og FR920. Fordelene ved det højtydende modul er øget dagligt udbytte takket være en mere jævn indføring af afgrøden, og systemet har længere levetid med 22 central-smørepunkter. Både standard og højtydende indføringsvalser har branchens førende HydroLoc™ system, som giver mulighed for præcis regulering af snittelængden via IntelliView™ IV monitoren, let og ubesværet fra førerkabinen under kørslen. Indføringskanalen er 12,5% højere, hvilket giver en bredere åbning mellem indføringsvalserne, og derved opnås en højere gennemløbskapacitet.


Læs mere

ActiveLOC™ teknologi: fugtighedsindhold tilpasset snittelængden

Banebrydende ActiveLOC™ teknologi benytter fugtmåling i realtid i kombination med forudindstillede snitlængdeparametre, så snitlængden styres afhængigt af fugtindholdet. Resultatet: øget densitet og forbedret ensilagekvalitet.


Læs mere

MetaLoc™ beskyttelse

• MetaLoc™ systemet har seks detekteringszoner
• Indføringsvalserne standser inden for 300 millisekunder efter registreringen
• Metallets placering vil blive vist på IntelliView™ IV skærmen
• Afgrøden udkastes automatisk af reverseringssystemet
• Føreren kan finjustere systemets følsomhed
• MetaLoc™ systemet beskytter din FR og dine kunders dyr


Læs mere

RockAlert system: automatisk stendetektering

• Nyt RockAlert system overvåger konstant indføringsvalsernes bevægelse
• Systemet udløses, hvis en indføringsvalse udfører en pludselig lodret bevægelse
• En detektering standser indføringsvalserne inden for 300 ms
• Afgrøden udkastes automatisk af reverseringssystemet


Læs mere