Ballepressere BIGBALER PLUS

DENSITET

Perfekt formede, kompakte baller er standard

Balletryk er nøglen, når det gælder om at frembringe storballer. Balletrykket er det afgørende punkt i ballepresning, uanset om det er halmballer med en bedre forbrændingsprofil til biomassevirksomheder, kompakt pakked baller til ensilage med øget gæringskarakteristik eller bare baller, der fylder mindre og letter opbevaringen eller transporten. Klassens bedste SmartFill™ sensorsystem til forkammerfyldningen sikre, at afgrøden indføres jævnt, og den forstærkede helstøbte ramme af stål sikrer holdbarhed, sæson efter sæson.


Læs mere

Intuitiv balletrykskontrol

De færdige ballers tryk overvåges kontinuerligt af tresidet trykkontrol. Dette system kombinerer følerens måling fra de færdige baller med kontinuerlig overvågning af belastningen på stemplet. Hvis denne ændres, sker det samme med ballens tryk, og det hydrauliske tryk på sidedørene og kammerets topskinne justeres automatisk, så en ensartet balleform genoprettes.


Læs mere

Høj stempelhastighed øger kapaciteten

• Den kraftige gearkasse har øget stemplets hastighed med 14% til 48 slag i minuttet
• Det kraftige stempel har forbedret kapaciteten betydeligt og øget kørehastighederne
• Stemplet på Plus modellerne er endnu mere holdbart, og det er blevet forstærket, så levetiden er forøget med 50%


Læs mere

Branchens førende forkomprimeringsteknologi

• BigBalerens forkomprimeringskammer danner en ensartet måtte af afgrøden, inden den føres op i ballekammeret
• Pakkergaflen eller rotoren fører afgrøden ind i forkomprimeringskammeret endtil den ønskede mængde er nået
• En udløserføler aktiverer derefter oppakkerarmen, der under kraftig acelleration leder afgrødemåttet op i ballekammeret
• Føreren indstiller balletrykket ved hjælp af IntelliView™ skærmen i kabinen


Læs mere

Overførsel af effekt og driftssikkerhed

• BigBalerens gearkasse er styrket betydeligt for at sikre en kapacitetsforøgelse på op på 20%
• Det store højinertisvinghjul på BigBaler 1290, med en diameter på op til 800 mm, har øget energien med op til 48% som kompensation for ujævne skår, så presserens arbejdstighed ikke reduceres
• Endvidere er der anvendt direkte trækteknologi, således at 100% af kraften overføres til stemplet, og der opnås en uovertruffen, effektiv ballepresning


Læs mere

De intelligente ballepresseres æra

• Klassens bedste SmartFill™ balleretningsføler sikrer, at alle baller er helt ens
• Et netværk af følere er placeret ved indgangen til forkomprimeringskammeret, og det registrerer strømmen af indkommende afgrøde
• Hvis det registreres, at der kun kommer afgrøde ind i den ene side, får føreren meddelelse via IntelliView™ skærmen om at køre mere til højre eller til venstre i skåret for at bevare en jævn indføring


Læs mere
Top Service:
Twitter: @NHTopService


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tilbage til toppen