นโยบายความเป็นส่วนตัว

​​​​​​​​​ข้อกำหนดทั่วไป
CNH Industrial Group ขอขอบคุณที่คุณสนใจในผลิตภัณฑ์และเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ การป้องกันความเป็นส่วนตัวในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นข้อกังวลสำคัญที่เราสนใจเป็นพิเศษในระหว่างกระบวนการทางธุรกิจ เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมระหว่างการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้สำหรับประเทศที่มีการดูแลเว็บไซต์

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้เรา

• CNH Industrial มีการรวบรวมข้อมูลอะไรเกี่ยวกับคุณ
• CNH Industrial จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร
• กับบุคคลที่คุณ CNH Industrial แชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือไม่
• เมื่อใดที่ CNH Industrial ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อติดต่อคุณ
• CNH Industrial จะติดต่อคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดไหม
• เนื้อหาไม่เหมาะสมหรือน่ารังเกียจ
• หากคุณมีอายุ 18 ปีหรือน้อยกว่า
• นโยบายการเก็บข้อมูลของเราเป็นอย่างไร
• ข้อมูลส่วนบุคคลใดเกี่ยวกับฉันที่ CNH Industrial ได้ถือไว้
• การโอนข้อมูลส่วนบุคคลข้ามแดนและกรอบโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา
• การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว
• การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ
• การติดต่อ CNH Industrial

CNH Industrial มีการรวบรวมข้อมูลอะไรเกี่ยวกับคุณ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจะร้องขอสำหรับไซต์นี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ รายละเอียดการติดต่อ รวมไปถึงข้อมูลที่เยวข้องกับการออกใบแจ้งหนี้ และการจัดการรวมไปถึงข้อบัตรเครดิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งเตือนของเราไปยังคุณต่อไป และปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ (รวมถึงการลงทะเบียน) เราอาจขอข้อมูลส่วนตัวหรือความสนใจทางด้านอาชีพของคุณ ภูมิหลังทางประชากรศาสตร์ ประสบการณ์ของคุณที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจนข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต่อของเรากับคุณ
นอกจากนี้ เรายังอาจใช้ที่อยู่ IP ของคุณเพื่อบริการที่เว็บไซต์ของเรา สามารถพบข้อมูลเกี่ยวกับ "คุกกี้" ที่เราใช้และคุณสมบัติของคุกกี้ได้ในนโยบายคุกกี้ของเรา

CNH Industrial จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร
CNH Industrial จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

• ข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ที่เป็นไปตามกฎหมาย และในความเกี่ยวโยงกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ (รวมไปถึงแต่ไม่ได้จำกัดที่ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกพนักงาน หรือการดำเนินการด้านการตลาด) ในความสอดคล้องกับหลักการความเชื่อมโยงและความเกี่ยวข้อง และการใช้วิธีประมวลผลที่เพียงพอต่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว (เช่น ให้ตัวเตือนรหัสผ่านแก่คุณ หรือเพื่อแจ้งให้คุณทราบบริการพิเศษที่ระงับไว้เพื่อการบำรุงรักษาระบบ)

• การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องกระทำโดยความสอดคล้องกับกระบวนการและขั้นตอนที่ให้ไว้โดยการป้องกันระบบข้อมูลบริษัทของกลุ่มบริษัท โดยสอดคล้องกับหมวดหมู่ข้อมูลที่ถูกแยกหมวดหมู่เพื่อสามารถกำหนดและดำเนินการมาตรการป้องกันใดๆ หรือทั้งหมดที่จำเป็นได้

• ข้อมูลที่สำคัญ (รวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดที่ข้อมูลที่อาจทำให้เปิดเผยความคิดเห็นทางการเมือง ทัศนคติทางเพศ เชื้อชาติหรือชาติกำเนิด สุขภาพ หรือภาวะทางการแพทย์ ความเชื่อทางศาสนา หรือปรัชญา รสนิยมทางเพศ และสมาชิกสหภาพ ฯลฯ) และการประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานที่ "ยุติธรรม" จะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อจำเป็นต้องศึกษาวัตถุประสงค์ของกลุ่มธุรกิจและการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และเมื่อได้รับความยินยอมของบุคคลที่สนใจหากเมื่อจำเป็น

• บุคคลผู้มีสิทธิประโยชน์จะได้รับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการดำเนินการแต่ละกระบวนการของข้อมูลของเขา/เธอ

• สำหรับเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการบริหารจัดการ ซึ่งหมายถึง CNH Industrial อาจติดต่อกับคุณเพื่อขอเหตุผลเกี่ยวกับบริการที่คุณได้ลงทะเบียนไว้

• สิทธิของบุคคลผู้มีสิทธิประโยชน์ เช่น สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเขา/เธอ สิทธิในการได้รับการอัพเดตข้อมูล การปรับแก้ข้อมูลให้ถูกต้อง หรือการผสานรวมข้อมูล สิทธืในการยกเลิกข้อมูลในกรณีที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ ฯลฯ จะต้องยึดถือปฏิบัติ

• กรณีที่จำเป็นภายใต้ขั้นตอนทางกฎหมาย ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอก หากจำเป็น ในความเกี่ยวโยงกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ และขึ้นอยู่กับความยินยอมของบุคคลผู้มีสิทธิประโยชน์

• เพื่อการปรับให้เป็นส่วนบุคคล หรือเป็นแนวทางปรับปรุงเนื้อหาและการโฆณาของ CNH Industrial ที่นำเสนอให้คุณทางออนไลน์:
- เพื่อจัดการการประกวดของเราและติดต่อกับผู้ได้รับรางวัล ̶   
- เพื่อให้ความช่วยเหลือในการใช้บริการ และการจัดการไซต์โดยทั่วไป ̶   
- เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อสินค้า หรือการร้องขอบริการ หรือข้อมูล เพื่อดำเนินการการชำระเงินของคุณ และเพื่อรักษาบันทึกให้อัพเดตเสมอ ̶   
- เมื่อคุณให้ความยินยอมเฉพาะในการติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านั้น เพื่อส่งข้อมูลด้านการตลาดโดยตรงทางโทรศัพท์ ไปรษณีย์ หรืออีเมลเกี่ยวกับข้อเสนอพิเศษ และผลิตภัณฑ์ปัจจุบันและผลิตภัณฑ์ใหม่ที่คุณอาจสนใจ ̶   
- เมื่อ CNH Industrial นำเสนอโดยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการใช้งานอื่นๆ เราจะดำเนินการให้มั่นใจว่าเราจะแจ้งให้คุณทราบก่อน นอกจากนี้คุณยังจะได้รับโอกาสในการระงับหรือเพิกถอนการยินยอมสำหรับการใช้งานที่นอกเหนือจากที่ได้แสดงรายการไว้ข้างต้นนี้ด้วย

กับบุคคลที่คุณ CNH Industrial แชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือไม่
โดยทั่วไป เราจะใช้ข้อมูลของคุณภายในกลุ่มบริษัทของ CNH Industrial Group เพื่อให้บริการ/ผลิตภัณฑ์ที่คุณร้องขอ เราจะไม่ส่งข้อมูลไปยังสมาชิกคนอื่นๆ ของ CNH Industrial Group เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เว้นแต่คุณยินยอม

เราจะเปิดเผยข้อมูลของคุณกับผู้ประมวลผลข้อมูลบุคคลภายนอกด้วยการยินยอมของคุณ หรือเมื่อเราจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อให้บริการแก่คุณ ผู้ประมวลผลข้อมูลที่เราส่งข้อมูลของคุณไปให้จะเป็นบริษัทในกลุ่ม CNH Industrial และบุคคลภายนอกที่มีสัญญาการให้บริการที่เหมาะสม มิฉะนั้น เราจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณอย่างเป็นความลับ เว้นแต่เมื่อการเปิดเผยนั้นจำเป็นหรอือนุญาตไว้โดยกฎหมาย (ตัวอย่างเช่น หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย) หรือตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อ 7: หรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือน่ารังเกียจบนเว็บไต์ของ CNH Industrial ด้านล่าง

เราจะต้องประมวลผลข้อมูลบุคคลทั้งหมดที่เปิดเผยข้อมูลของคุณเพื่อปฏิบัติตามคำแนะนำของเราและ CNH Industrial จะกำหนดว่าตนเองไม่ได้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของตนเอง

เมื่อเราแชร์ข้อมูลของคุณกับบริษัทในกลุุ่ม CNH Industrial Group และบุคคลภายนอกที่เชื่อถือได้ เราจะดำเนินการให้มั่นใจในการปฏิบัติต่อข้อมูลของคุณในลักษณะการปกป้องแบบเดียวกับมาตรการของเรา

เมื่อใดที่ CNH Industrial ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อติดต่อคุณ
CNH Industrial อาจติดต่อคุณ:

• ในความเกี่ยวโยงกับการทำงานของบริการที่คุณได้ลงทะเบียนเพื่อให้มั่นใจว่า CNH Industrial สามารถมอบบริการให้กับคุณได้
• ในความเกี่ยวโยงกับการมีส่วนร่วมของคุณบนเว็บไซต์ กระดานสนทนา หรือบริการอื่นใดของ CNH Industrial
• เมื่อคุณได้เลือกที่จะไม่รับจดหมายข่าวฉบับใหม่ หรือรูปแบบการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบอื่นๆ
• เพื่อเชิญให้คุณเข้าร่วมในแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับบริการของ CNH Industrial (การมีส่วนร่วมเป็นแบบสมัครใจเสมอ)
• เพื่อดำเนินการตามข้อผูกพันที่เกิดขึ้นจากสัญญาใดๆ ที่กระทำระหว่างคุณและ CNH Industrial
• เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดที่คุณได้ตกลงอย่างเฉพาะต่อวัตถุประสงค์นี้ (ดูหัวข้อ (6) CNH Industrial จะติดต่อกับคุณเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดหรือไม่ ที่ด้านล่าง)

เว็บไซต์ของเราจะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่ CNH Industrial จะติดต่อที่สัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์หรือบริการเฉพาะ

CNH Industrial จะติดต่อคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดไหม
ในบางครั้ง เรายังใช้ข้อมูลของคุณเพื่อติดต่อคุณภายในขอบเขตของการศึกษาตลาด หรือส่งข้อมูลทางการตลาดไปยังคุณ ซึ่งเราคิดว่าคุณอาจจะสนใจเป็นพิเศษ แต่ในขณะที่กระทำดังกล่าว เราจะอนุญาตคุณเสมอให้เลือกปฏิเสธิการรับข้อมูลด้านการตลาด หรือการวิจัยตลาด คุณสามารถยังประกาศล่วงหน้าว่า คุณไม่ต้องการติดต่อเราได้ โดยไม่ต้องร้องขอ นอกจากนี้ คุณมีโอกาสที่จะถอนความยินยอมนั้นได้ตลอดเวลา

เนื้อหาไม่เหมาะสมหรือคุกคาม
ถ้าคุณโพสต์เนื้อหาที่รังเกียจ ไม่เหมาะสมหรือคุกคามที่ใดก็ได้ในเว็บไซต์ของ CNH Industrial Group หรือมิฉะนั้นก็มีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่ก่อกวน CNH Industrial อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อหยุดพฤติกรรมดังกล่าว

หาก CNH Industrial มีเหตุผลที่เชื่อได้ว่า คุณได้ละเมิดกฎหมายหรืออาจจะละเมิดกฎหมาย (เช่นเนื่องมาจากเนื้อหาที่คุณได้โพสต์หมิ่นประมาท) CNH Industrial อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อแจ้งให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่นนายจ้าง โรงเรียน ผู้ให้บริการอีเมล/อินเทอร์เน็ต หรือหน่วยงานบังคับได้ใช้กฎหมายเกี่ยวกับเนื้อหาและพฤติกรรมของคุณได้

หากคุณมีอายุ 18 ปีหรือน้อยกว่า
หากคุณมีอายุ 18 ปีหรือน้อยกว่า โปรดได้รับอนุญาตจากบิดามารดา/ผู้ปกครองก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลไปยัง CNH Industrial Group ผู้ใช้ที่ไม่ได้ให้การยินยอมจะไม่ได้รับอนุญาตให้เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการเก็บข้อมูลของเราเป็นอย่างไร
เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในระบบของเราให้นานเท่าที่จำเป็นสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง หรือตราบใดที่กำหนดไว้ในสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำหนดการเก็บข้อมูลของ CNH Industrial Group หรือ CNH Industrial หากคุณต้องการยกเลิกการลงทะเบียนที่เว็บไซต์แห่งใดแห่งหนึ่งของ CNH Industrial คุณอาจทำได้โดยทำตามคำแนะนำ "ยกเลิก" ในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ถ้าคุณเปลี่ยนโปรไฟล์ของคุณเพื่อปฏิเสธการรับการสื่อสาร ระเบียนของคุณอาจยังอยู่ในระบบเพื่อให้เราแน่ใจว่า เราไม่ได้ติดต่อคุณในอนาคต

เมื่อคุณมีบทบาทต่อบริการหรือเว็บไซต์ CNH Industrial โดยทั่วไปแล้ว CNH Industrial จะเก็บเนื้อหาของคุณตราบเท่าที่จำเป็นอย่างเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้ตกลงไว้แล้ว

ข้อมูลส่วนบุคคลใดเกี่ยวกับฉันที่ CNH Industrial ได้ถือไว้
หากคุณมีคำร้องขอหรือคำถามใดเกี่่ยวกับสิ่งนี้ หรือคำถามอื่นๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดดูที่หัวข้อ (13) การติดต่อ CNH Industrial เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวด้านล่างของเอกสาร หรือส่วนติดต่อ

การโอนข้อมูลส่วนบุคคลข้ามแดนและกรอบโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา
CNH Industrial Group เป็นองค์กรสากลที่มีสำนักงานใหญ่ในประเทศสหราชอาณาจักร และมีนิติบุคคล ธุรกิจงาน และระบบในประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งสหรัฐอเมริกาด้วย

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลภายใน CNH Industrial Group และโอนข้อมูลไปยังประเทศต่างๆ ในโลกที่เราทำธุรกิจ รวมทั้งนอกสหภาพยุโรปและประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศอื่นๆ มีกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างจากกฎหมายความเป็นส่วนตัวในประเทศของคุณ CNH Industrial จัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยไม่คำนึงถึงสถานที่

CNH Industrial America LLC และกิจการลูก และ Fiat Powertrain Technologies of North America, Inc., (กิจการลูกของ “CNH Industrial Group” ในประเทศสหรัฐอเมริกา) ยึดมั่นกรอบโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา (EU-U.S. Privacy Shield Framework) และกรอบโครงสร้างการให้ความคุ้มครองในสหรัฐอเมริกาและสวิตเซอร์แลนด์ (US-Swiss Safe Harbor Framework) เกี่ยวกับการรวบรวม การใช้ และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้ ตามที่ได้รับจากพนักงาน ผู้แทนจำหน่าย และลูกค้าที่อยู่ในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์ กิจการลูกของ CNH Industrial Group ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะปฏิบัติตามหลักการกรอบโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาของข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ได้รับจากสหภาพยุโรปหรือเขตเศรษฐกิจยุโรป เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมกรอบโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา และการรับรองของกิจการลูกของ CNH Industrial Group ในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเยี่ยมชม www.privacyshield.gov คำนิยาม นโยบาย และขั้นตอนที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ CNH Industrial ถูกนำไปใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่โอนมาตามคำรับรองโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของ CNH Industrial คำคุ้มครองเหล่านั้นอาจตรงกับ หรือเกินกว่าที่กำหนดในหลักการโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ข้อความในตอนต่อไปนี้ของนโยบายความเป็นส่วนตัวของ CNH Industrial นั้นเป็นคำอธิบายวิธีการที่กิจการลูกของ CNH Industrial Group ในประเทศสหรัฐอเมริกาปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักการโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวเฉพาะที่ไม่ครอบคลุมในหัวข้ออื่นๆ ของนโยบายนี้ ถ้ามีความขัดแย้งระหว่างนโยบายที่ครอบคลุมในส่วนอื่นๆ ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กับหลักการโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว หลักการโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวจะมีผลบังคับก่อน

บุคคลของ EU มีสิทธิในการจำกัดการใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวตามที่อธิบายไว้ในประกาศที่ตนเองได้รับที่จุดที่ทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ตามปกติ กิจการลูกของ CNH Industrial Group ในประเทศสหรัฐอเมริกา มักจะไม่โอนข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ใช่ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลไปยังบุคคลที่สาม ถ้าโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลที่สาม อย่างน้อย บุคคลที่สามนั้นจำเป็นต้องป้องกันความเป็นส่วนตัวที่ถูกต้องตามหลักการโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว เช่นเดียวกับตกลงที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะโดยจำกัดและระบุไว้ในวัตถุประสงค์ โดยสอดคล้องกับความยินยอมของเจ้าของข้อมูลนั้นๆ ตามขอบเขตของหลักการโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนั้น กิจการลูกของ CNH Industrial Group ในประเทศสหรัฐอเมริกายังคงรับผิดชอบ และรับผิดภายใต้หลักการโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ถ้าตัวแทนที่เป็นบุคคลที่สามปฏิบัติในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับหลักการโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว เว้นแต่กิจการลูกของ CNH Industrial Group ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะพิสูจน์ว่า ตนเองไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความเสียหาย

กิจการลูกของ CNH Industrial Group ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะตรวจสอบ และพยายามแก้ไขคำร้องขอ ข้อร้องเรียน และข้อพิพาทเกี่ยวกับการใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และตามข้อมูลการติดต่อที่ระบุไว้ด้านล่างภายในสี่สิบห้า (45) วัน

สำหรับข้อร้องเรียนที่ไม่สามารถแก้ไขได้นั้น กิจการลูกของ CNH Industrial Group ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ป้องกันข้อมูลของ EU ("DPAs") และจะปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อมูลที่ได้รับจากมติของ DPA กรุณาติดต่อเราตามข้อมูลด้านล่างเพื่อหาข้อมูลการติดต่อของที่เกี่ยวข้อง DPA ถ้าเราหรือ DPA ไม่สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนของคุณ คุณอาจมีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ผ่านมติของโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

กิจการลูกของ CNH Industrial Group ในประเทศสหรัฐอเมริกามีหน้าที่รับการสืบสวนและการบังคับใช้อำนาจของคณะกรรมการพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกา (Federal Trade Commission)

กิจการลูกของ CNH Industrial Group ในประเทศสหรัฐอเมริกาอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อตอบสนองการร้องขอที่ถูกกฎหมายที่ได้รับจากหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งเพื่อให้ตรงตามความมั่นคงของชาติ หรือข้อกำหนดของการบังคับใช้กฎหมาย

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายความเป็นส่วนตัวอาจปรับปรุงเป็นครั้งคราว คุณควรตรวจสอบเป็นบางเวลาเมื่อส่งข้อมูลไปให้บริการใดๆ ของ CNH Industrial

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ
เว็บไซต์ของเราอาจประกอบด้วยการเชื่อมโยงแบบหลายมิติไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สามและบุคคลที่สามเป็นเจ้าของ เว็บไซต์บุคคลที่สามเหล่านี้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวรวมทั้งคุกกี้ของตนเอง และเราสนับสนุนให้คุณทำการทบทวน เว็บไซต์บุคคลที่สามเหล่านี้จะควบคุมดูแลการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณส่งหรือที่เก็บรวบรวมโดยคุกกี้ในขณะเยี่ยมชมเว็บไซต์เหล่านี้ เราไม่ยอมรับความรับผิดชอบหรือรับผิดต่อการปฏิบัติต่อความเป็นส่วนตัวของบุคคลใดๆ ของเว็บไซต์ดังกล่าว และการใช้เว็บไซต์ดังกล่าวเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

การติดต่อ CNH Industrial
หากคุณมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อ:

CNH Industrial N.V.
สำนักงานธุรกิจ: 25 St. James's Street
Attn: Privacy Compliance
London, SW1A 1HA
United Kingdom
privacy-compliance@cnhind.comNew Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
กลับไปที่ด้านบน