TT4

ออกแบบตามความต้องการของลูกค้า

ศูนย์รวมรูปภาพ

รุ่น

TT4.55

จำนวนกระบอกสูบ3
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)62
โครงตาข่ายแบบคงที่
เพาเวอร์ชัตเติ้ล


มาตรฐาน  ตัวเลือก 
TT4.55
เครื่องยนต์
จำนวนกระบอกสูบ3
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)62
ระบบเกียร์
โครงตาข่ายแบบคงที่
เพาเวอร์ชัตเติ้ล
กระสวยเดินหน้า/ถอยหลังแบบซิงโครไนส์ - ระบบกล
ระบบเกียร์กระสวยซิงโครไนส์ระบบกล 8x8
ระบบเกียร์กระสวยซิงโครไนส์ระบบกล 12x12 (ติดตั้งแดช)
ระบบกระสวยซิงโครไนส์รตัวแยก 16x16 และ 24x24
ระบบเกียร์กระสวยซิงโครไนส์ระบบกล 12x12 พร้อมตัวเลื้อยคลาน
PTO (ชุดฝากส่งกำลัง)
PTO (มาตรฐาน)540
ขนาด
ระยะห่างจากพื้นด้านล่างเพลาหน้า ขับเคลื่อน 4 ล้อ (มม.)370
ความกว้างรวม (มม.)1700
ความสูงถึงด้านบนสุดของท่อไอเสีย ขับเคลื่อน 2 ล้อ/ขับเคลื่อน 4 ล้อ (มม.)2275
ความสูงถึงด้านบนสุดของพวงมาลัย ขับเคลื่อน 2 ล้อ/ขับเคลื่อน 4 ล้อ (มม.)1570

TT4.65

จำนวนกระบอกสูบ3 / T / 2 / Tier 3
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)60 + 40
โครงตาข่ายแบบคงที่
เพาเวอร์ชัตเติ้ล


มาตรฐาน  ตัวเลือก 
TT4.65
เครื่องยนต์
จำนวนกระบอกสูบ3 / T / 2 / Tier 3
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)60 + 40
ระบบเกียร์
โครงตาข่ายแบบคงที่
เพาเวอร์ชัตเติ้ล
กระสวยเดินหน้า/ถอยหลังแบบซิงโครไนส์ - ระบบกล
ระบบเกียร์กระสวยซิงโครไนส์ระบบกล 8x8
ระบบเกียร์กระสวยซิงโครไนส์ระบบกล 12x12 (ติดตั้งแดช)
ระบบกระสวยซิงโครไนส์รตัวแยก 16x16 และ 24x241.56 / 32.05
ระบบเกียร์กระสวยซิงโครไนส์ระบบกล 12x12 พร้อมตัวเลื้อยคลาน
PTO (ชุดฝากส่งกำลัง)
PTO (มาตรฐาน)540
ขนาด
ระยะห่างจากพื้นด้านล่างเพลาหน้า ขับเคลื่อน 4 ล้อ (มม.)504 / 385
ความกว้างรวม (มม.)1965
ความสูงถึงด้านบนสุดของท่อไอเสีย ขับเคลื่อน 2 ล้อ/ขับเคลื่อน 4 ล้อ (มม.)2538
ความสูงถึงด้านบนสุดของพวงมาลัย ขับเคลื่อน 2 ล้อ/ขับเคลื่อน 4 ล้อ (มม.)2435

TT4.75

จำนวนกระบอกสูบ3 / TCA / 2 / Tier 3
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)60 + 40
โครงตาข่ายแบบคงที่
เพาเวอร์ชัตเติ้ล


มาตรฐาน  ตัวเลือก 
TT4.75
เครื่องยนต์
จำนวนกระบอกสูบ3 / TCA / 2 / Tier 3
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)60 + 40
ระบบเกียร์
โครงตาข่ายแบบคงที่
เพาเวอร์ชัตเติ้ล
กระสวยเดินหน้า/ถอยหลังแบบซิงโครไนส์ - ระบบกล
ระบบเกียร์กระสวยซิงโครไนส์ระบบกล 8x8
ระบบเกียร์กระสวยซิงโครไนส์ระบบกล 12x12 (ติดตั้งแดช)
ระบบกระสวยซิงโครไนส์รตัวแยก 16x16 และ 24x241.56 / 34.4
ระบบเกียร์กระสวยซิงโครไนส์ระบบกล 12x12 พร้อมตัวเลื้อยคลาน
PTO (ชุดฝากส่งกำลัง)
PTO (มาตรฐาน)540
ขนาด
ระยะห่างจากพื้นด้านล่างเพลาหน้า ขับเคลื่อน 4 ล้อ (มม.)504 / 415
ความกว้างรวม (มม.)2041
ความสูงถึงด้านบนสุดของท่อไอเสีย ขับเคลื่อน 2 ล้อ/ขับเคลื่อน 4 ล้อ (มม.)2589
ความสูงถึงด้านบนสุดของพวงมาลัย ขับเคลื่อน 2 ล้อ/ขับเคลื่อน 4 ล้อ (มม.)2482

TT4.90

จำนวนกระบอกสูบ4 / TCA / 2 / Tier 3
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)90
โครงตาข่ายแบบคงที่
เพาเวอร์ชัตเติ้ล


มาตรฐาน  ตัวเลือก 
TT4.90
เครื่องยนต์
จำนวนกระบอกสูบ4 / TCA / 2 / Tier 3
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)90
ระบบเกียร์
โครงตาข่ายแบบคงที่
เพาเวอร์ชัตเติ้ล
กระสวยเดินหน้า/ถอยหลังแบบซิงโครไนส์ - ระบบกล
ระบบเกียร์กระสวยซิงโครไนส์ระบบกล 8x8
ระบบเกียร์กระสวยซิงโครไนส์ระบบกล 12x12 (ติดตั้งแดช)
ระบบกระสวยซิงโครไนส์รตัวแยก 16x16 และ 24x241.65/34.50
ระบบเกียร์กระสวยซิงโครไนส์ระบบกล 12x12 พร้อมตัวเลื้อยคลาน
PTO (ชุดฝากส่งกำลัง)
PTO (มาตรฐาน)540
ขนาด
ระยะห่างจากพื้นด้านล่างเพลาหน้า ขับเคลื่อน 4 ล้อ (มม.)504 / 415
ความกว้างรวม (มม.)2087
ความสูงถึงด้านบนสุดของท่อไอเสีย ขับเคลื่อน 2 ล้อ/ขับเคลื่อน 4 ล้อ (มม.)2589
ความสูงถึงด้านบนสุดของพวงมาลัย ขับเคลื่อน 2 ล้อ/ขับเคลื่อน 4 ล้อ (มม.)2482

มาตรฐาน ตัวเลือก - ไม่มีNew Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
กลับไปที่ด้านบน